Магистърски програми
за завършилите ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър"

Факултет
"Комуникации и електрообзавеждане в транспорта"

Магистърски програми
за завършилите ОКС " професионален бакалавър"

Квалификационни характеристики
и компетентностни профили по специалности

Линк за учебна документация.
(Файловете са структурирани по факултети и специалности във формат за четене *.PDF)