Конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти-2”

Стартира участието на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” в Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2” – първи етап. Финансирането на дейностите по Националната програма ще се извършва със средства, осигурени от централния бюджет, чрез бюджета на Министерството на образованието и науката и предоставени на ВТУ „Тодор Каблешков” като бенефициент.
Към документите по конкурса >> Млади учени и постдокторанти <<