РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ за 2023г.

Рейтингът на висшите училища в България за 2023 г. отново отрежда високи позиции за ВТУ „Тодор Каблешков“, като в професионалните направления „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“ и „Електротехника, електроника и автоматика“ заемаме трето място е класацията. Това е показателно за качеството на обучението на инженерно-технически и икономически специалисти, което нашият университет предлага на своите студенти, отстоявайки авторитета си, наложен с десетилетия.

За по-подробна информация:  https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ за 2022г.

За по-подробна информация:  https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ за 2021г.

За поредна година Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ отстоява високите си позиции в рейтинговата система на висшите училища в България. Това е ясен показател за много добрите постижения в учебната и научноизследователската дейност на нашия университет. За нас е гордост, че в тези сложни и динамични условия, в които живеем и работим в последните години, училището ни продължава да заема достойно място на родния образователен пазар.

За по-подробна информация:  https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/