Кандидат-докторанти

Oбявени конкурси в ДВ бр.61 от 18.07.2023 г.

Професионално направлениеНаименование на научната специалностКандидати за докторантиДата за изпитДата за изпит
Редовна докторантураЗадочна докторантура
3.8 ИкономикаИкономика и управление в транспортаМаг. Младен Младенов Джамбазки11.12.2023г. от 9.00ч. зала 1203английски език-18.12.2023г., 9:30 ч. Заседателна зала (Ректорат)
 Икономика и управление в транспортаМаг. Илия Георгиев Гатев11.12.2023г. от 9.00ч. зала 1203немски език- 20.12.2023 г., 10:00 ч.,Заседателна зала (Ректорат)
 Икономика и управление в транспортаМаг. Христина Георгиева Янева11.12.2023г. от 9.00ч. зала 1203английски език-18.12.2023г., 9:30 ч., Заседателна зала (Ректорат)
 Икономика и управление в транспортаМаг. Светослав Тодоров Маринов11.12.2023г. от 9.00ч. зала 1203английски език-18.12.2023г., 9:30 ч., Заседателна зала (Ректорат)
 Икономика и управление в транспортаМаг. Мирослав Любомиров Емануилов11.12.2023г. от 9.00ч. зала 1203английски език-18.12.2023г., 9:30 ч., Заседателна зала (Ректорат)
 Икономика и управление в транспортаМаг. Николай Атанасов Стоилов11.12.2023г. от 9.00ч. зала 1203английски език-18.12.2023г., 9:30 ч., Заседателна зала (Ректорат)
 Икономика и управление в транспортаМаг. Димитрина Симеонова Асенова11.12.2023г. от 9.00ч. зала 1203руски език- 14.12.2023г., 10:00 ч., Заседателна зала (Ректорат)
 Икономика и управление в транспортаМаг. Александра Пламенова Иванова11.12.2023г. от 9.00ч. зала 1203руски език- 14.12.2023г., 10:00 ч., Заседателна зала (Ректорат)

5.1.

Машинно инженерство

Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работиМаг. Александър Ангелов Арнаутски6.12.2023г. от 9.00ч. Лаборатория СО-2английски език-18.12.2023г., 9:30 ч., Заседателна зала (Ректорат)
 Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работиМаг. Петър Иванов Илиев6.12.2023г. от 9.00ч. Лаборатория СО-2руски език- 14.12.2023г., 10:00 ч., Заседателна зала (Ректорат)
 Подемно-транспортни машиниМаг. Стоил Василев Стоилов6.12.2023г. от 9.00ч. Лаборатория СО-2руски език- 14.12.2023г., 10:00 ч., Заседателна зала (Ректорат)
 Автомобилна техникаМаг. Веселин Александров Найденов29.11.2023г. от 10.00ч. зала 3204английски език -19.12.2023 г., 9:30 ч., Заседателна зала (Ректорат)
5.2 Електротехника, електроника и автоматикаЕлектроснабдяване и електрообзавеждане в транспортаМаг. Чавдар Георгиев Турлаков5.12.2023г. от 10.00ч. зала 1112руски език- 14.12.2023г., 10:00 ч., Заседателна зала (Ректорат)
 Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспортаМаг. Антония Танева Тонева-Исаева 5.12.2023г. от 10.00ч. зала 1112английски език -19.12.2023 г., 9:30 ч., Заседателна зала (Ректорат)
5.3 Комуникационна и компютърна техникаОсигурителна техника и системиМаг. Емил Юлиев Борисов 7.12.2023 г. от 10.00 ч. зала 1407Аруски език- 14.12.2023г., 10:00 ч., Заседателна зала (Ректорат)
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиацияУправление и експлоатация на железопътния транспортМаг. Пламен Георгиев Късовски11.12.2023г. от 10.00ч. зала 3229руски език- 14.12.2023г., 10:00 ч., Заседателна зала (Ректорат)
 Транспортни системи и транспортни технологииМаг. Васил Кирилов Копривщенов11.12.2023г. от 10.00ч. зала 3229английски език -19.12.2023 г., 9:30 ч., Заседателна зала (Ректорат)
 Транспортни системи и транспортни технологииМаг. Васил Георгиев Василев11.12.2023г. от 10.00ч. зала 3229английски език -19.12.2023 г., 9:30 ч., Заседателна зала (Ректорат)
 Транспортни системи и транспортни технологииМаг. Илиана Николаева Маринова11.12.2023г. от 10.00ч. зала 3229руски език- 14.12.2023г., 10:00 ч., Заседателна зала (Ректорат)
5.6 Материали и материалознаниеМатериали и материалознаниеМаг. Нормундс Тейрумниекс7.12.2023г. от 10.00ч. Заседателна зала Ректоратруски език- 14.12.2023г., 10:00 ч., Заседателна зала (Ректорат)
5.7Архитектура, строителство и геодезияПроектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръженияМаг. Иван Стефанов Цупарски 11.12.2023г. от 10.00ч. зала 2201Аруски език- 14.12.2023г., 10:00 ч., Заседателна зала (Ректорат)
 Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътищаМаг. Калина Красимирова Калчева 12.12.2023г. от 10.00ч. зала 2201Аанглийски език -19.12.2023 г., 9:30 ч., Заседателна зала (Ректорат)
 Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътищаМаг. Христо Емилов Михайлов 12.12.2023г. от 10.00ч. зала 2201Аанглийски език -19.12.2023 г., 9:30 ч., Заседателна зала (Ректорат)