УПРАВЛЕНИЕ

Съвет на настоятелите

Председател:
Проф. дтн. инж. Христо Христов
Членове:
инж. Кирил Ерменков– Представител на НТС по транспорт
Георги Минчев – Управител на “TRANS BALKANI”, International Forwarding
Иван Иванов – Управител на фирма “Active Building”
Младен Велков – докторант
Денимир Котев – представител на община Слатина
Дияна Лесева – представител на МОН
Дилмана Шопова – представител на Студентски съвет на ВТУ

Общо събрание

Председател:
Проф. д-р.инж. Чавдар Колев

Контролен съвет

Председател:
Проф. д-р. Валентина Станева

АДМИНИСТРАЦИЯ

Кабинет на ректора

Главен юрисконсулт: Жана Иванова, тел. (+359 2) 9709-467, ректорат ет. 3

Финансов контрол: Йорданка Кънинска, тел. (+359 2) 9709-276, ректорат ет. 3

Главен екперт: Бистра Георгиева, тел. (+359 2) 9709-399, ректорат ет. 3

Експерт, връзки с обществеността, протокол и реклама: Калина Семова, тел. (+359 2)9709-344, e-mail: pr@vtu.bg, ректорат ет.2

Икономист обществени поръчки: Димитринка Кирова Тел. (+359 2) 9709-240; e-mail: office@vtu.bg, ректорат ет. 2, стая 27

Учебен отдел

Началник Учебен отдел
инж. Маргарита Аронова
Тел. 02/9709-286
e-mail: maronova@vtu.bg
Ректорат, ет.3, стая 38

Отдел: Научна и международна дейност

Експерт, международно сътрудничество и конкурси:
гл. ас. д-р Виолина Вельова, тел.: (+359 2)9709-384;
e-mail: science@vtu.bg
Техн. сътрудник: Ф.Ананиева – тел.: (+359 2) 02/9709-209;
GSM +359 885 904 654

Финансов отдел

Ръководител/ главен счетоводител/: Росица Йорданова, тел. 02/9709-305,
e-mail: ryordanova@vtu.bg
Ректорат ет.3, стая 39
Справки: 02/9709-370

Университетски център за информационно и телекомуникационно обслужване

IT Мениджър: проф. д-р инж. Димитър Димитров,
Тел.: +359 2 9709-444
Факс: +359 2 9709-449
Е-mail: ddimitrov@vtu.bg
Ректорат, ет. 2, стая 22

Център за дистанционно обучение

Ръководител: проф. д-р Емилия Вайсилова:
тел.: 029709-472;
e-mail: emvais@vtu.bg

Център за следдипломна квалификация и продължаващо обучение

Експерт: Цветанка Цупарска
Тел.: (+359 2) 9709-209
GSM: +359 889 239 922
Ректорат, ет.3, ст. 31
E-mail: pqlll@vtu.bg:

Сектор Човешки ресурси, деловодство и архив

Експерт: Цветана Димитрова
Тел.: (+359 2) 02/9709-239, e-mail: hr@vtu.bg
Ректорат, ет. 1, стая 1
Експерт: Нели Константинова
Тел.: (+359 2) 02/9709-425, e-mail: hr@vtu.bg
Ректорат, ет. 1, стая 6

Сектор Студентски общежития

Домакин общежитие 1: Нина Савова
Тел.: (+359 2) 9709-206
ПОРТИЕР: (+359 2) 9709-315
Домакин общежитие 2: Зоя Тодорова
Тел.: (+359 2) 9709-423
ПОРТИЕР: (+359 2) 9709-339