СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

  • Стратегия за развитие на научните изследвания във ВТУ „Тодор Каблешков“
  • Решение № 538 от 22 юли 2021 г. на Министерски съвет за приемане на Национална карта на висшето образование в Република България
  • Национална карта на висшето образование в Република България
  • Постановление № 226 от 12 юли 2021 г за приемане на показатели за определяне на изследователските висши училища и условията и реда за актуализиране на Списъка на изследователските висши училища.

 

Всички документи са във формат .pdf.