Конкурси за академични длъжности 2024

ВТУ “Т. Каблешков” – София, обявява конкурси за:

ДлъжностОбласт на висше
образование
Професионално
Направление
Срок по
ДВ бр.  57 от 5 юли 2024 г.
Публикувано в
сайта
Главен асистент5 „Технически науки”5.1 “Машинно инженерство“ /Транспортна техника /– 1 бр.2 месеца01.07.2024 г.

Документи  се подават в  деловодството на  ВТУ “Т. Каблешков”,  София, кв. “Слатина”, ул. “Гео Милев” №158, тел.02/ 9709209; 0889239922.

ВТУ “Т. Каблешков” – София, обявява конкурси за:

ДлъжностОбласт на висше
образование
Професионално
Направление
Срок по
ДВ бр.40 от 7 май 2024г.
Публикувано в
сайта
Доцент5 „Технически науки”5.2 Електротехника, електроника и автоматика“ /Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта/
– 1 бр.
2 месеца30.04.2024 г.
Доцент4 „Природни науки, математика и информатика”4.2 „Химически науки“ /Химия и Екология/
– 1 бр.
2 месеца30.04.2024 г.
Главен асистент5 „Технически науки“5.2 Електротехника, електроника и автоматика“ /Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта/
– 1 бр.
2 месеца30.04.2024 г.
Главен асистент5 „Технически науки“5.1 „Машинно инженерство /Приложна механика/
– 1 бр.
2 месеца30.04.2024 г.
Главен асистент5 „Технически науки“5.1 „Машинно инженерство“ /Подемно-транспортни машини/
– 1 бр.
2 месеца30.04.2024 г.
Главен асистент5 „Технически науки“5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“ /Строителна механика/
– 1 бр.
2 месеца30.04.2024 г.

Документи  се подават в  деловодството на  ВТУ “Т. Каблешков”,  София, кв. “Слатина”, ул. “Гео Милев” №158, тел.02/ 9709209; 0889239922.