Конкурси за академични длъжности 2024

ВТУ “Т. Каблешков” – София, обявява конкурси за:

ДлъжностОбласт на висше
образование
Професионално
Направление
Срок по
ДВ  бр.14 от 16.02.2024 г.
Публикувано в
сайта
Доцент3 „Социални, стопански и правни науки”3.8 “Икономика“ /Счетоводна стандартизация/
– 1 бр.
2 месеца12.02.2024 г.
Доцент4 „Природни науки, математика и информатика”4.5 „Математика“ /Равнинна геометрия, изследване на диференциални уравнения и моделиране с тях/
– 1 бр.
2 месеца12.02.2024 г.

Документи  се подават в  деловодството на  ВТУ “Т. Каблешков”,  София, кв. “Слатина”, ул. “Гео Милев” №158, тел.02/ 9709209; 0889239922.