Конкурси за академични длъжности 2023

ВТУ “Т. Каблешков” – София, обявява конкурси за:

ДлъжностОбласт на висше
образование
Професионално
Направление
Срок по
ДВ бр.14/ 10.02.2023 г.
Публикувано в
сайта
Доцент4. Природни науки4.2. Химически науки, математика и информатика/ Химия, Химия и екология/ – 1 бр.2 месеца02.02.2023
Доцент5. Технически науки5.1. Машинно инженерство/ Динамика, якост и надеждност/–1 бр.2 месеца02.02.2023
Главен асистент5. Технически науки5.1. Машинно инженерство/Подемно-транспортни машини/–1 бр.2 месеца02.02.2023

Документи се подават в деловодството на ВТУ “Т. Каблешков”, кв. “Слатина”, ул. “Гео Милев” №158,
За информация тел. 02/ 9709-209,  0889239922.

Конкурси за академични длъжности през 2022 г.

ВТУ “Т. Каблешков” – София, обявява конкурси за:

ДлъжностОбласт на висше
образование
Професионално
Направление
Срок по
ДВ бр.89 от 8.11.2022г
.
Публикувано в
сайта
Доцент5. Технически науки5.1. Машинно инженерство /Приложна механика/ – 1 бр.2 месеца

31.10.2022

Документи се подават в деловодството на ВТУ “Т. Каблешков”, кв. “Слатина”, ул. “Гео Милев” №158,
За информация тел. 02/ 9709-209.