Стипендии и награди
Кредитиране

Учебна 2023-2024 г.

Стипендии
за летен семестър
на учебната 2023/ 2024

Съгласно Постановление на Министерски съвет 90/ 26.05.2000г.

Информация за необходимите документи, срок и място на подаване: от 12. 02. 2024 г. до 13. 03. 2024 г. Ректорат ет. 3 стая №43 и №47 

 

>>Вижте пълния текст на съобщението….

От тук може да изтеглите МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на стипендия

Забележка: Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението си и дължат връщане на получените суми, отпуснати въз основа на документите с невярно съдържание.

Стипендии
за зимен семестър
на учебната 2023/ 2024

Съгласно Постановление на Министерски съвет 90/ 26.05.2000г.

Информация за необходимите документи, срок и място на подаване: от 20.09.2023 г. до 11.10.2023 г. Ректорат ет. 3 стая 43

>>Вижте пълния текст на съобщението….

От тук може да изтеглите МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на стипендия

Забележка: Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението си и дължат връщане на получените суми, отпуснати въз основа на документите с невярно съдържание.

Стипендии на фондация „Еврика“ 2023-2024

За двадесет и първа поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 3 000 лв. годишно в единадесет области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;

2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;

3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на

акад. Благовест Сендов;

4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;

5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;

6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;

7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името

на акад. Дончо Костов;

8. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията

и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;

9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на

името на акад. Ангел Балевски;

10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;

11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за пета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров–Балан“ в размер на 2 500 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА“ и стипендията „Акад. Александър Теодоров–Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2023/2024 година. Най-добрите кандидати по документи (според критерии за оценка и селекция) ще бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров–Балан“ трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА“ /1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1/ от 01. 09. 2023 г. до 15. 10. 2023 г. следните документи:

1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА“ и Формуляр по образец /може да се изтегли и от сайта – www.evrika.org/;

2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2023/2024 година;

3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;

4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / до 3 страници /.

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. 0898781702; (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org и в www.evrika.org /актуално/ https://www.evrika.org/?p=4250

Учебна 2022-2023 г.

Стипендии
за летен семестър
на учебната 2022/ 2023

Съгласно Постановление на Министерски съвет 90/ 26.05.2000г.

Информация за необходимите документи, срок и място на подаване: от 06.02.2023 г. до 24.02.2023 г. Ректорат ет. 3 стая 36 и стая 47

>>Вижте пълния текст на съобщението….

От тук може да изтеглите МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на стипендия

Документите могат да се подават и по електронен път на email: vtu@vtu.bg
Забележка: Подадени по електронен път молби-декларации, към които не са приложени необходимите документи  не се разглеждат от Комисията по студентски стипендии.

Стипендии
за зимен семестър
на учебната 2022/ 2023

Съгласно Постановление на Министерски съвет 90/ 26.05.2000г.

Информация за необходимите документи, срок и място на подаване: от 19.09.2022 г. до 07.10.2022 г. Ректорат ет. 3 стая 36 и стая 47

>>Вижте пълния текст на съобщението….

От тук може да изтеглите МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на стипендия

Документите могат да се подават и по електронен път на email: vtu@vtu.bg
Забележка: Подадени по електронен път молби-декларации, към които не са приложени необходимите документи  не се разглеждат от Комисията по студентски стипендии.

Стипендии на фондация „Еврика“

За двадесета  поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 3000 лева годишно в 11 области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов;
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство, на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2022/2023 година.

Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ трябва да подадат или изпратят по пощата във Фондация „ЕВРИКА“/ 1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, ет. 2/ от 01. 09. 2022 г. до 15. 10. 2022 г. следните документи:

 1. Формуляр по образец;
 2. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“;
 3. Уверение от университета за успеха досега по учебни години и записването за новата учебна 2022/2023 година;
 4. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
 5. Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”(до 3 страници).

Най-добрите кандидати по документи (според критериите за оценка и селекция) ще бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

За изпратените по пощата документи важи датата от пощенското клеймо.

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.orggrigor@evrika.org

Сстудентско кредитиране

Информация за студентско кредитиране на страницата на Министерството на образованието и науката:

Документи и информация: Студентско кредитиране (mon.bg)