Бакалавърски програми

Квалификационни характеристики
и компетентностни профили по специалности

Линк за учебна документация.
(Файловете са структурирани по факултети и специалности във формат за четене *.PDF)