Специалност "Киберсигурност в транспорта"

ОКС „бакалавър“

Бакалавърската програма по „Киберсигурност в транспорта“ е съвместна програма на Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“-София и Висшето военно-морско училище „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна за обучение и подготовка  на специалисти, които осигуряват превенцията и защитата на съвременните информационни и мрежови системи, в това число транспортни системи, от различни кибератаки и опити за неправомерен достъп за осигуряване на надеждното им функциониране и осигуряване на безопасен транспорт.

В процеса на обучението се придобиват редица знания в областта на информационните и мрежовите технологии, както и в областта на киберсигурността в транспорта, например:

 • организация на компютъра и компютърните архитектури;
 • компютърна периферия;
 • алгоритмизация и програмиране;
 • изграждане и администриране на компютърни мрежи;
 • компютърни операционни системи;
 • проектиране и програмиране на бази данни;
 • извличане на данни (data mining);
 • изкуствен интелект и използване на интелигентни агенти;
 • уязвимости в операционни системи, приложен софтуер, компютърни мрежи и начини за тяхното минимизиране;
 • защита на компютри и мрежи;
 • технологии и компютърни системи за управление на транспортни системи;
 • структура, организацията и функционирането на SOC.

Завършилите специалността „Киберсигурност в транспорта” са подготвени да работят като системни и мрежови администратори, програмисти, инженери по осигуряване на мрежова и информационна сигурност в транспортни фирми, държавни структури, IT фирми, бизнес организации.

ВТУ "Тодор Каблешков"

Съвместно с
ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна

Контакти: info@naval-acad.bg

Контакти: vtu@vtu.bg