1922

Със Закон за откриване на телеграфопощенско и железопътно училище и с Указ № 60 на Н.В. Цар Борис III официално се оповестява създаването на Държавното железопътно училище със статут на средно техническо учебно заведение, с военноорганизационна структура.

0

ГОДИНИ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

  • 100 ГОДИНИ
  • ПРОГРАМА
  • СЪБИТИЯ
  • КОНФЕРЕНЦИИ
  • КОНКУРС ЗА ХИМН
  • УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
  • ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ
  • ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

2022

Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” е наследник и продължител на сто годишните традиции в транспортното образование в България. Пренесло през десетилетията най-доброто от българското и европейското висше техническо образование, днес Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” умело и на високо ниво съчетава в своята дейност научните изследвания и образователните услуги.

Честванията по повод 100-годишнината от създаването  на ВТУ “Тодор Каблешков” се провеждат под патронажа на президента на Република България г-н Румен Радев. 
Благодарим на г-н Радев за оказаната чест!