Материална база - общежитие и студентски стол

Студентско общежитие

ПРАВИЛА за настаняване в Студентски общежития на ВТУ за учебната 2024-2025 г.

 ПРАВИЛНИК за условията и реда за настаняване,
ползване и вътрешния ред в студентските общежития на ВТУ „Тодор Каблешков“

ЗА СПРАВКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ на телефони: 02 9709235, 02 9709206, 02 9709315, 02 9709423, 02 9709339

Студентски стол