Държавни изпити по специалности

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" ул. "Гео Милев" 158, София, България

Дати за поправителен Държавен изпит за студенти от:

XXVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСПОРТ ‘2023

к.к. Боровец, България , България

ОРГАНИЗАТОР: ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ СЪОРГАНИЗАТОРИ: Министерство на образованието и науката Министерство на транспорта и съобщенията „Метрополитен“ ЕАД Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Европейска асоциация за сигурност НАПРАВЛЕНИЯ               ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ             ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ             ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Важни срокове Подаване на заявка […]

Приемане на документи за докторанти

Приемът на документи за докторанти продължава до 18 октомври 2023г. Кандидатите подават следните документи:  заявление /по образец/; автобиография; диплом за „Магистър” или нотариално заверено копие и приложението към нея; мед.свидетелство, издадено в срок не по рано от 1 месец от датата на кандидатстването; 2 бр. снимки; списък на публикации, ако има такива; копие от документ за гражданство; […]