Срок за заплащане на семестриални такси

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" ул. "Гео Милев" 158, София, България

Уведомление Срокът за заплащане на таксите за обучение на студенти във ВТУ "Тодор Каблешков" за летен семестър на учебната 2023/2024 г. се удължава до 11.03.2024 г.

Седма научна конференция с международно участие – „КЕИТ 2024“

Хотел „Каза Карина“ гр. Банско, ул. „Кралев двор“ № 5, Банско, България

ПОКАНА ФАКУЛТЕТ „КОМУНИКАЦИИ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ В ТРАНСПОРТА” най-любезно Ви К А Н И да вземете участие в работата на СЕДМА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „КОМУНИКАЦИИ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И ИНФОРМАТИКА В ТРАНСПОРТА – КЕИТ 2024” 27-29.06.2024 г. Хотел „Каза Карина“ гр. Банско, ул. „Кралев двор“ № 5 ПОКАНА  Български  Английски ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Електроенергийни системи и съоръжения […]

IV-та научна конференция с международно участие “Устойчиво развитие на транспортните системи ‘24”

ЦПВК "Паничище" към БДЖ курорт Паничище, Кюстендил, България

IV-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ ‘24” организирана от ФАКУЛТЕТ „ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ” и ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ДАТА: 3 - 5 юли 2024 г. МЯСТО: курорт Паничище - Рила, Център за възстановяване на кадри Паничище към БДЖ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Технология, организация и управление на транспорта Сигурност, безопасност и надеждност […]

VII международна научна конференция „Техника и строителни технологии в транспорта – 2024”

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" ул. "Гео Милев" 158, София, България

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА“ организира VII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА - 2024”    9 – 11 октомври 2024 г. кампус на ВТУ „Тодор Каблешков“ – София    Български  Английски  Руски ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Ефективен, безопасен и екологосъобразен транспорт Двигатели с вътрешно горене Транспортна инфраструктура и безопасност на пътищата […]