Дипломиране на Випуск’2024 ОКС „Магистър“

На 22 май 2024 г. (сряда) от 10.30 часа в зала "Юбилейна" на ВТУ "Тодор Каблешков" ще се проведе церемония по дипломирането на завършилите ОКС "Магистър", випуск '2024. Раздаването на тогите ще започне в 9:00 часа в 5-ти учебен корпус (северна страна).  

Седма научна конференция с международно участие – „КЕИТ 2024“

Хотел „Каза Карина“ гр. Банско, ул. „Кралев двор“ № 5, Банско, България

ПОКАНА ФАКУЛТЕТ „КОМУНИКАЦИИ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ В ТРАНСПОРТА” най-любезно Ви К А Н И да вземете участие в работата на СЕДМА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „КОМУНИКАЦИИ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И ИНФОРМАТИКА В ТРАНСПОРТА – КЕИТ 2024” 27-29.06.2024 г. Хотел „Каза Карина“ гр. Банско, ул. „Кралев двор“ № 5 ПОКАНА  Български  Английски ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Електроенергийни системи и съоръжения […]

IV-та научна конференция с международно участие “Устойчиво развитие на транспортните системи ‘24”

ЦПВК "Паничище" към БДЖ курорт Паничище, Кюстендил, България

IV-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ ‘24” организирана от ФАКУЛТЕТ „ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ” и ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ДАТА: 3 - 5 юли 2024 г. МЯСТО: курорт Паничище - Рила, Център за възстановяване на кадри Паничище към БДЖ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ Технология, организация и управление на транспорта Сигурност, безопасност и надеждност […]

VII международна научна конференция „Техника и строителни технологии в транспорта – 2024”

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" ул. "Гео Милев" 158, София, България

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА“ организира VII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА - 2024”    9 – 11 октомври 2024 г. кампус на ВТУ „Тодор Каблешков“ – София    Български  Английски  Руски ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Ефективен, безопасен и екологосъобразен транспорт Двигатели с вътрешно горене Транспортна инфраструктура и безопасност на пътищата […]