Loading Events

« All Events

VII международна научна конференция „Техника и строителни технологии в транспорта – 2024”

октомври 9 @ 10:00 am - октомври 11 @ 4:30 pm

ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА“

организира

VII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА – 2024

 

 9 – 11 октомври 2024 г.

кампус на ВТУ „Тодор Каблешков“ – София

 

 Български  Английски  Руски

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 1. Ефективен, безопасен и екологосъобразен транспорт
 2. Двигатели с вътрешно горене
 3. Транспортна инфраструктура и безопасност на пътищата
 4. Земна основа, фундиране и подземно строителство
 5. Високотехнологични строителни материали, изделия и технология на производството им
 6. Автомобилна, железопътна техника и метрополитен
 7. Подемно-транспортни и строителни машини
 8. Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работи
 9. Транспортно образование, механика, математика и изкуствен интелект

 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ:

Председател: проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова – Ректор на ВТУ „Тодор Каблешков”

Зам. председател: доц. д-р инж. Миряна Евтимова – Декан на факултет „ТСТТ”

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Гвоздейков – Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Андрей Цеков – Министър на регионалното развитие и благоустройството
проф. д-р инж. Николай Георгиев – ВТУ „Тодор Каблешков” – София
проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръстанов – ВТУ „Тодор Каблешков” – София
доц. д-р инж. Илия Андонов – ВТУ „Тодор Каблешков” – София
проф. д-р инж. Мира Зафирова – ВТУ „Тодор Каблешков” – София
доц. д-р инж. Васко Николов – ВТУ „Тодор Каблешков” – София
доц. д-р инж. Борис Петков – ВТУ „Тодор Каблешков” – София
проф. дн инж. Светослав Николов – ВТУ „Тодор  Каблешков” – София
проф. д-р инж. Стоян Братоев – дхк на ВТУ „Тодор Каблешков” – София
доц. д-р инж. Венцислав Василев – Технически университет – София
проф. д-р инж. Стойо Тодоров – УАСГ – София
проф. д-р инж. Андрей Тоцев – УАСГ – София
доц. д-р инж. Калин Радлов – УАСГ – София
проф. д-р инж. Драган Петрович – Факултет по машиностроене и строителство – Кралево, Сърбия
проф. д-р инж. Зоран Бундало – Висше железопътно училище – Белград, Сърбия
проф. д-р инж. Душан Стаменкович – Машиностроителен факултет – Ниш, Сърбия
проф. д-р Ванг Бо – Технологичен университет – Нингбо, Китай
доц. д-р Миланка Боговац – МБ университет – Белград, Сърбия
д-р Селчук Дуранлар – Тракийски университет – Одрин, Турция
проф. д-р Зоран Чекеревац – МБ университет – Белград, Сърбия
проф. д-р Зденек Дворак – Жилински университет – Жилина, Словакия
доц. д-р Станислав Филип – Висше училище по икономика и мениджмънт – Братислава, Словакия
доц. д-р Николай Цонков – УНСС – София
д-р Любица Филипова, Висше училище по икономика и мениджмънт – Братислава, Словакия
д-р Зоран Павлович – Белградска академия за технически и художествени приложни науки
инж. Венцислав Славков – Управител на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
инж. Чавдар Трендафилов – Директор „ЖПС” в БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
инж. Християн Кръстев – Управител на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД
инж. Иво Ленков – Директор „ПЖПС“ в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД
д-р инж. Венелин Павлов – „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
доц. д-р инж. Марио Гълъбов – ДП НК „Железопътна инфраструктура”
ас. инж. Кирил Маринков – ДП НК „Железопътна инфраструктура”
инж. Михаил Иванов – Изпълнителен директор „ТСВ“ ЕАД
инж. Иван Омайски – Заместник-изпълнителен директор „ТСВ“ ЕАД
инж. Иван Колелиев – Управител на „Инжконсултпроект“ ООД
Николай Диловски – Технически директор на „ХАЙКАД ИНФОТЕХ“ ЕООД
гл. ас. д-р инж. Иван Ганчев – „Ивкон комерс“ ООД

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:

доц. д-р инж. Румен Иванов

 

Зам. председатели:

гл. ас. д-р инж. Невена Бабунска-Иванова
ас. д-р инж. Емил М. Михайлов

Секретари:

Теменужка Митова
Михаил Райчев
Валери Николов

Технически сътрудници:

Александър Йорданов, студент
Даниел Петков, студент

 ВАЖНИ СРОКОВЕ:

       Важно!  Срокът за подаване на заявки за участие се удължава до 15 април 2024 г.  

 • 22.03.2024 г. – изпращане на заявки за участие със заглавие и анотация на доклада на e-mail: tcttconference@vtu.bg или conference_tctt@abv.bg
 • 02.09.2024 г. – изпращане на пълния текст на докладите съгласно изискванията за оформянето
 • 30.09.2024 г. – заплащане на такса за правоучастие в касата на ВТУ „Тодор Каблешков” или по банков път по сметка:

– в лева: БАНКА: БНБ  ЦУ
IBAN: BG48BNBG 9661 3100 1282 01
BIC: BNBGBGSF
ТИТУЛЯР: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” – за международна научна конференция „ТСТТ – 2024”

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

 1. Заявка за участие до 15.04.2024 г. на e-mail: tcttconference@vtu.bg или conference_tctt@bg.

 Заявката да включва: заглавие на доклада, автор(и), e-mail, организация, адрес, държава, ключови думи, разширена анотация (резюме с обем от 1300 до 1500 символа), оформена съгласно изискванията: https://mtc-aj.com/articles.htm, Primer2013.doc.

 1. Докладите да бъдат изпратени на e-mail: tcttconference@vtu.bg или conference_tctt@abv.bg в максимален обем до 6 страници, оформени съгласно изискванията: https://mtc-aj.com/articles. htm, doc.
 2. Участниците ще получат потвърждение за включването на докладите им в Програмата на конференцията до 16.09.2024 г.
 3. Докладите ще бъдат рецензирани и публикувани в научното електронно списание „Механика Транспорт Комуникации”, индексирано в следните световноизвестни бази данни с научна информация: ROAD, Google scholar, Scientific Indexing Services, ERIH PLUS, J-gate.
 4. Регламентът за представяне на доклад е до 10 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.
 5. Работни езици на конференцията: български, английски, руски.
 6. Такси за правоучастие:
 •  Участие с един доклад – 150 лв. за български участници и 75 EUR за чуждестранни участници;
 • В деня на регистрация – 180 лв. за български участници и 90 EUR за чуждестранни участници;
 • Участие за всеки следващ доклад по 70 лв. за български участници и 35 EUR за чуждестранни участници;
 • За съавтори и придружаващи лица – 70 лв.;
 • За докторанти и млади учени – 50 лв.;
 • Презентации на фирми – 800 лв.;
 1. Таксата за доклад, който няма да бъде представен, но ще бъде отпечатан в списание „Механика Транспорт Комуникации” след рецензиране е 100 лв. или 50 EUR.

ЗА КОНТАКТИ: Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков”, София, 1574, ул. „Гео Милев” 158,  https://www.vtu.bg/
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта”
(+359 2) 9709 441; (+359 2) 9709 396; (+359 2) 9709 336; (+359 2) 9709 362
e-mail: tcttconference@vtu.bg; conference_tctt@abv.bg
доц. д-р инж. Румен Иванов – (+359 2) 9709 287; e-mail: rivanov@vtu.bg
гл. ас. д-р инж. Невена Бабунска-Иванова – (+359 2) 9709 287; e-mail: babunska@vtu.bg
ас. д-р инж. Емил М. Михайлов – (+359 2) 9709 317; e-mil: emil.mihaylov@vtu.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details

Start:
октомври 9 @ 10:00 am
End:
октомври 11 @ 4:30 pm
Event Category:

Organizer

Ф ТСТТ

Venue

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
ул. "Гео Милев" 158
София, 1574 България
+ Google Map
Phone:
+35929709211
View Venue Website