ВАЖНО: На 03.09.2019 г. от 9.00 часа във ВТУ "Тодор Каблешков" ще се проведе допълнителен кандидат-студентски изпит по математика.

СЪТРУДНИЧЕСТВО