Дипломите за ОКС "магистър" и ОКС "бакалавър" са готови за подпис в срок до 26 март 2019 г.

СЪТРУДНИЧЕСТВО