Уважаеми студенти, удължава се срокът за плащане на семестриалните такси за зимен семестър до 24.09.2021 г. (включително) Заплащането може да се извърши на място в касата на ВТУ или по банков път.

СЪТРУДНИЧЕСТВО