Обучението продължава да се провежда чрез дистанционни средства до 12.04.2020 г. Занятията за задочно обучение,, предвидени да започнат от 30.03.20 г. се изместват от 21.04.2020 г. Отменя се подписването на дипломи за неопределно време.

СЪТРУДНИЧЕСТВО