Стартира процедурата по ранно кандидатстване за записване на студенти във ВТУ "Т. Каблешков" за учебната 2021-2022 г.

СЪТРУДНИЧЕСТВО