Прием на кандидатстуденти във ВТУ "Т. Каблешков"

За учебната 2024/2025 г. ВТУ приема за обучение студенти за придобиване на образователноквалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ и ОКС „магистър“, държавна поръчка или платено обучение в редовна или задочна форма. Кандидатстудентите не се разделят на категории по пол (мъже и жени). 

Студентите имат възможност да учат в академичен комплекс, обхващащ площ от 160 декара, включващ 4 учебни корпуса, с 23  пециализирани кабинета, 72 лаборатории, 73 учебни, лекционни, езикови и компютърни зали, аула, както и тренажори. Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ стана първият български университет, покрил 100% от територията си с безплатен безжичен интернет. Кампусът, в който е разположено ВТУ „Тодор Каблешков“, е с денонощна охрана и включва студентски общежития, стол, кафе-клубове, игрища и зала за колективни спортове, тенис кортове, фитнес зали и парково пространство за отдих.

Успешно дипломиралите се получават държавна диплома с професионална квалификация „инженер“ или „икономист“, както и правоспособности в различни направления

Шракнете тук

Обръщение на ректора към новите студенти

Млади приятели,
Очакват Ви дни на важни решения, изпълнени с много труд и кандидатстудентски емоции. Пред вас стои един първостепенен въпрос – къде да продължите своето образование, коя професия да изберете, за да бъде Вашата житейска реализация успешна, за да се почувствате удовлетворени и креативни. Пазарът на висшето образование в България, а също и в Европа, е наситен с редица възможности за амбициозните и енергични млади хора. Увереността в избора Ви може би ще дойде след внимателна преценка, след споделяне на интересите Ви с близките и приятелите, след дълго обмисляне.
Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” е една от най-успешните опции за продължаване на образованието и придобиване на професия, която ще Ви донесе реализация както в бранша, така и във всички сфери на икономиката. Ние, преподавателите и студентите на транспортния университет, желаем от сърце, Вие, млади приятели, да станете част от нашата академична общност, да споделяте с нас своите вълнения, заедно да преодоляваме трудностите по пътя на избраната професия. За тази цел сме се постарали да създадем необходимите условия за пълноценна работа и самоподготовка, за спорт и почивка, за да почувствате вкуса на студентския живот и да прекарате времето си в овладяване на науката и практиката, в интересни занимания и пълноценен отдих. Бихме искали още в началото да събудим у Вас афинитет към изследователската дейност и амбиция за постигане на по-високи върхове в развитието Ви на транспортни специалисти.
На добър час и успешно представяне на конкурсните изпити!
Ректор: Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова

Начало на учебната година 9 септември 2024

Мобилност

ВТУ „Тодор Каблешков” притежава Харта за висше образование, даваща възможност за студентска мобилност по програма Еразъм+ с продължителност от 3 до 12 месеца с цел:
-обучение в над 45 академични институции-партньори от Европа;
-практика (стаж) в партньорски организации от Европейския съюз.
Студентите, участващи в програма Еразъм+ получават безвъзмездна финансова помощ (грант) за осъществяване на мобилностите си в партньорските организации.

Кариера

С цел подпомагане на студентите при професионалното им ориентиране и бъдещо кариерно развитие, в структурата на ВТУ „Тодор Каблешков” е създаден и функционира Център за кариерно развитие. Той изгражда и поддържа връзката между студентите и бизнеса и е партньор на редица компании в популяризирането на стажантските и стипендиантските им програми за работа със студенти, както и на възможностите за професионална реализация.
Завършилите ВТУ „Тодор Каблешков” са предпочитани специалисти и градят успешна кариера в:
-Метрополитен София;
-компании за градски транспорт;
-компании за железопътен транспорт;
-строителни и проектантски фирми;
-комуникационни и охранителни фирми;
-спедиторски и логистични фирми;
-фирми в областта на енергетиката;
-промишлени, машиностроителни, минно-добивни фирми;
-консултантски бюра;
-системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
-системата на Министерството на вътрешните работи.

https://career.vtu.bg

Кампус

Университетският комплекс на ВТУ „Тодор Каблешков” е разположен в столичния квартал „Слатина” и предлага:
-сигурност чрез денонощна охрана;
-73 учебни, лекционни, компютърни и езикови зали;
-23 специализирани кабинета и 72 лаборатории;
-модерна аула с 200 места;
-богата библиотечна база с компютърни работни места;
-зала за тържествени чествания и концерти;
-студентски общежития за всички желаещи и студентски стол;
-кафе-клубове; студентски клуб;
-100% покритие с мрежов и безжичен интернет;
-игрища и зала за колективни спортове; тенис кортове; фитнес-зали;
-парково пространство за отдих; паркинг;
-удобен транспорт до центъра и ж.п. гари.

Къде можете да подадете документи?

Адрес 1574, ул. „Гео Милев“ 158, София

 Кандидатстудентска информация:
+359 (2) 9709-230
+359 (2) 9709 286
+359 (2) 9709 478

Факс +359 (2) 9709-242

E-mail vtu@vtu.bg

Кандидатстудентска такса в размер на 70 лв. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценката от държавен зрелостен изпит – 70 лв. Таксата може да се плати:
– в касата на Ректората на ВТУ „Тодор Каблешков”, ет. 3, ст. 35;
– чрез POS – терминал в касата на ВТУ „Тодор Каблешков”;
– по банков път на банкова сметка.
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
БНБ ЦУ
IBAN: BG48BNBG96613100128201
BIC: BNBGBGSF
Основание за плащане: кандидатстудентска такса на (трите имена, ЕГН)