Акредитация

Висшето транспортно училище е държавно висше училище акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация на Република България.

Последната институционална акредитация е дадена от Акредитационния съвет на НАОА на 05.07.2018 г. за срок от шест години и е с оценка “9,10”. На същото заседание е дадена положителна оценка на среда за дистанционно обучение във ВТУ „Т. Каблешков“.

Акредитираните основни структурни звена на Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” са:
Факултет “Транспортен мениджмънт”,
Факултет “Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”,
Факултет “Техника и строителни технологии в транспорта”.

Акредитираните професионални направления във ВТУ “Тодор Каблешков” са:

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕАКРЕДИТИРАНО ДООЦЕНКАСПЕЦИАЛНОСТЗА ОКС
3.8. Икономика17.04.2024 г.8,13Икономика на транспортабакалавър, магистър
Счетоводство и анализ в транспортабакалавър
Икономика на транспортна фирмамагистър
Икономика на малките и средни предприятия
5.1.Машинно инженерствоВалидност 6 години от 31.07.2020 г.9,17Железопътна техника, Автомобилна техника;
Инженерна логистика и строителна техника; Управление на технически системи за екология и логистика; Подвижен състав на високоскоростни влакове и метрополитен; Подемно-транспортни, пътни и строителни машини; Двигатели с вътрешно горене
бакалавър,
Железопътна техника, Автомобилна техника,
Инженерна логистика и строителна техника, Транспортна техника, Автоматизирано проектиране в машиностроенето, Автотехническа експертиза, Двигатели с вътрешно горене; Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност; Експлоатация на тунелопробивни машини; Заваряване и контрол на качеството на завени изделия.
магистър
5.2 Електротехника, електроника и автоматикаВалидност 6 години
от 09.02.2023 г.
9,17

Електроенергетика и електрообзавеждане
Електромобили
Автоматика, електроника и компютърно упраление на електрическия транспорт

бакалавър 
Електроенергетика и електрообзавеждане,
Електромобили
магистър
5.3 Комуникационна и компютърна техника02.06.2023 г.9,19Комуникационна и осигурителна техника, Комуникационна и компютърна техникабакалавър, магистър
Мрежова и информационна сигурностмагистър
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация03.07.2026 г.9,36Технология и управление на транспортабакалавър, магистър
Транспортен мениджмънт и логистикамагистър
5.7 Архитектура, строителство и геодезия16.12.2022 г.9,24Транспортно строителствобакалавър, магистър
Транспортно строителство, Геотехника и инженерна геология, Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжениямагистър
5.13 Общо инженерство10.12.2023 г.9,27

Индустриален мениджмънт

Управление на проекти

бакалавър

магистър

Акредитираните научни специалности за обучение в образователна и научна степен „Доктор” във ВТУ “Тодор Каблешков” са:

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ

оценка

За срок от

АКРЕДИТАЦИЯТА Е ВАЛИДНА ДО:

3.8. ИкономикаИкономика и управление в транспорта8,705 години17.04.2024 г.
5.1.Машинно инженерствоПодемно-транспортни машини8,835 години03.07.2020 г.
Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи8,875 години03.07.2020 г.
Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете8,835 години03.07.2020 г.
Локомотиви, вагони и трамваи8,875 години03.07.2020 г.
Автомобилна техника8,835 години03.07.2020 г.
Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите в транспорта9,006 години03.07.2021 г.
5.2 Електротехника, електроника и автоматикаЕлектроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта9,246 години03.06.2022 г.
Теоретична електротехника9,146 години03.06.2022 г.
5.3 Комуникационна и компютърна техникаТеоретични основи на комуникационната техника9,146 години02.06.2023 г.
Осигурителна техника и системи9,226 години02.06.2023 г.
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиацияТранспортни системи и транспортни технологии9,336 години03.07.2026 г
Управление и експлоатация на железопътния транспорт9,136 години03.07.2026 г
5.6 Материали и материалознаниеМатериали и материалознание8,735 години31.07.2026 г.
5.7 Архитектура, строителство и геодезияПриложна механика9,246 години16.12.2022 г.
Строителни конструкции9,226 години16.12.2022 г.
Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения9,346 години16.12.2022 г.
Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища9,266 години16.12.2022 г.
Организация и управление на строителното производство8,925 години16.12.2021 г.