Финансиране от държавата

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ЗА КОИТО ДЪРЖАВАТА ОСИГУРЯВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С РАБОТОДАТЕЛ (ПО ЧЛ. 95а ОТ ЗВО)

  1. Железопътна техника – бакалавър, редовна форма
  2. Подемно-транспортни, пътни и строителни машини – бакалавър, редовна форма
  3. Електроенергетика и електрообзавеждане – бакалавър, редовна форма
  4. Комуникационна и компютърна техника и системи – бакалавър, редовна форма
  5. Комуникационна и осигурителна техника – бакалавър, редовна форма
  6. Технология и управление на транспорта – бакалавър, редовна форма
  7. Транспортно строителство – магистър, редовна форма

СПИСЪК НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА СКЛЮЧВАТ ДОГОВОР СЪС СТУДЕНТИ ЗА СТАЖ И РАБОТА С ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ОТ ДЪРЖАВАТА (ПО ЧЛ. 95а ОТ ЗВО)