Обществени поръчки и търгове

Нормативна уредба

  1. Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки във ВТУ “Тодор Каблешков”

Приложения към Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки във ВТУ “Тодор Каблешков” във формат на MS WORD (docx):

 

Процедури: