Академичен календар за учебната 2022-2023 г.

График на учебния процес за студенти
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Начална датаКрайна датаГрафик на учебния процес за студенти
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Начална датаКрайна дата
Начало на учебната година12.09.2022Начало на учебната година12.09.2022
Зимен семестър12.09.202223.12.2022Зимен семестър 1 етап12.09.202203.10.2022
Коледна ваканция26.12.202206.01.2023Зимен семестър 2 етап03.10.202223.10.2022
Редовна сесия09.01.202303.02.2023Редовна сесия07.11.202202.12.2022
Поправителна зимна сесия06.02.202310.02.2023Поправителна зимна сесия05.12.202216.12.2022
Летен семестър06.03.202326.05.2023Летен семестър 1 етап17.04.202307.05.2023
Летен семестър 2 етап08.05.202328.05.2023
Редовна сесия29.05.202323.06.2023Редовна сесия29.05.202323.06.2023
Поправителна лятна сесия26.06.202330.06.2023Поправителна лятна сесия26.06.202330.06.2023
Учебна практика/ Производствена практика/ Държавни изпитиПо график на специалността и ФакултетаРазработка на дипломна работа 1 етап29.09.202213.01.2023
Държавен изпит за специалности: КОТ, ККТС и ТС28.08.202303.09.2023Разработка на дипломна работа 2 етап06.02.202319.05.2023
Държавен изпит за всички други специалности24.07.202328.07.2023Зашита на дипломна работа 1 етап13.02.202324.02.2023
Зашита на дипломна работа 2 етап05.06.202323.06.2023
Ликвидационна сесия28.08.202308.09.2023Ликвидационна сесия28.08.202308.09.2023