График на учебния процес за студенти
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Начална датаКрайна датаГрафик на учебния процес за студенти
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Начална датаКрайна дата
Начало на учебната година11.09.2023Начало на учебната година11.09.2023
Зимен семестър11.09.202322.12.2023Зимен семестър 1 етап11.09.202330.09.2023
Коледна ваканция25.12.202305.01.2024Зимен семестър 2 етап02.10.202321.10.2023
Редовна сесия08.01.202402.02.2024Редовна сесия06.11.202302.12.2023
Поправителна зимна сесия05.02.202409.02.2024Поправителна зимна сесия04.12.202316.12.2023
Летен семестър12.02.202424.05.2024Летен семестър 1 етап8.04.202427.04.2024
Летен семестър 2 етап06.05.202425.05.2024
Редовна сесия27.05.202421.06.2024Редовна сесия27.05.202422.06.2024
Поправителна лятна сесия24.06.202428.06.2024Поправителна лятна сесия24.06.202429.06.2024
Учебна практика/ Производствена практика/ Държавни изпитиПо график на специалността и ФакултетаРазработка на дипломна работа 1 етап18.09.202312.01.2024
Държавен изпит за специалности: КОТ, ККТС и ТС26.08.202430.08.2024Разработка на дипломна работа 2 етап05.02.202417.05.2024
Държавен изпит за всички други специалности22.07.202426.07.2024Зашита на дипломна работа 1 етап12.02.202423.02.2024
Зашита на дипломна работа 2 етап10.06.202421.06.2024
Ликвидационна сесия26.08.202406.09.2024Ликвидационна сесия26.08.202406.09.2024
Забележка: Поправителна сесия за държавните изпити на студенти редовно и задочно обучение30.09.20244.10.2024Забележка: Поправителна сесия за държавните изпити на студенти редовно и задочно обучение30.09.20244.10.2024