АКАДЕМИЧНО РЪКОВОДСТВО

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова
Проф. д-р инж.-Николай Георгиев
Проф. д-р инж. Красимир Кръстанов
доц. д-р инж.-икон. Юлия Е.Варадинова
проф. д-р инж. Георги Павлов
доц. д-р инж. маг.биол. Миряна Евтимова
проф. д.н. инж. Галина Чернева
доц. д-р инж. Румен Иванов
проф. д-р инж. Руско Вълков
проф. д-р инж. Чавдар Колев
проф. д-р Валентина Станева