Факултет "Транспортен мениджмънт"

Декан на факултета:

    доц. д-р инж.-икон.  Юлия Е. Варадинова

    tel.: +3592 9709-454

e-mail: jvaradinova@vtu.bg

Заместник-декан на факултета:

    доц. д-р инж.-мат. Нина Иванова Гергова

    tel.: +3592 9709-454

e-mail: ninagergova@vtu.bg

Канцелария; тел.: +3592/ 9709-464;

GSM: +359885275382

e-mail: f_tm@vtu.bg

Инспектор учебна дейност:+3592/ 9709-299

Факултет "Техника и строителни технологии в транспорта"

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Декан на факултета: 

    доц. д-р инж. М. Евтимова

    tel.:+3592 9709-366

e-mail: mevtimova@vtu.bg

Заместник-декан на факултета: 

    доц. д-р инж.Румен Иванов

    тел.: +3592 9709 287

e-mail: rivanov@vtu.bg

Канцелария; тел.: +3592/ 9709-464;

GSM: +359885275382
e-mail: f_tm@vtu.bg

Инспектор учебна дейност:  +3592/ 9709-308

Факултет
"Комуникации и електрообзавеждане в транспорта"

Декан на факултета: 

    проф. д-р инж. Георги Павлов

    tel.:+3592 9709-421

e-mail: gpavlov@vtu.bg

Заместник-декан на факултета: 

    проф. д.н. инж. Галина Чернева

    тел.:+3592 9709-476

e-mail: cherneva@vtu.bg

Канцелария; Тел.: +3592/ 9709-464;

GSM: +359885275382
e-mail: f_tm@vtu.bg

Инспектор учебна дейност: +3592/9709-271; GSM +359 885 278 589

Функционален декан
и Отговорник по акредитационните процедури

Функционален декан и Отговорник по акредитационните процедури

Декан на факултета: 

    доц. д-р инж.-икон.  Юлия Е. Варадинова

    tel.: +3592 9709-454