Факултет "Транспортен мениджмънт"

Декан на факултета:

   доц. д-р инж.-икон.  Юлия Е. Варадинова

   тел.: +3592 9709-454;

   e-mail: jvaradinova@vtu.bg

Заместник-декан на факултета:

   доц. д-р инж.-мат. Нина Иванова Гергова

   тел.: +3592 9709-466;

   e-mail: ninagergova@vtu.bg

Канцелария; тел.: +3592/ 9709-464;

   GSM: +359885275382;  e-mail: f_tm@vtu.bg

Инспектор учебна дейност:+3592/ 9709-299

Факултет "Техника и строителни технологии в транспорта"

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Декан на факултета: 

   доц. д-р инж. М. Евтимова

   тел.:+3592 9709-366; +3592 9709-453;

   e-mail: mevtimova@vtu.bg

Заместник-декан на факултета: 

   доц. д-р инж.Румен Иванов

   тел.: +3592 9709 287;

   e-mail: rivanov@vtu.bg

Канцелария; тел.: +3592/ 9709-493;

   GSM: +359885275382;   e-mail: f_tctt@vtu.bg

Инспектор учебна дейност:  +3592/ 9709-308

Факултет
"Комуникации и електрообзавеждане в транспорта"

Декан на факултета: 

  проф. д-р инж. Георги Павлов

  тел.:+3592 9709-421;

  e-mail: gpavlov@vtu.bg

Заместник-декан на факултета: 

   проф. д.н. инж. Галина Чернева

   тел.:+3592 9709-476;

  e-mail: cherneva@vtu.bg

Канцелария; Тел.: +3592/ 9709-451;

   GSM: +359885275382 ; e-mail: f_ket@vtu.bg

Инспектор учебна дейност: +3592/9709-271;

GSM +359 885 278 589

Функционален декан
и Отговорник по акредитационните процедури

Функционален декан и Отговорник по акредитационните процедури

Декан на факултета: