Специалност "Логистика"

ОКС „бакалавър“

Факултет "Транспортен мениджмънт"

Катедра "Технология, организация и управление на транспорта"

Лице за информация: 

проф. д-р инж. Мирена Миронова Тодорова

контакти: tout@vtu.bg