IV НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ ‘24“

В периода 3-5 юли 2024 г. в почивната база на БДЖ в Паничище се проведе научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи ‘24“, организирана от факултет „Транспортен мениджмънт“ при ВТУ „Тодор Каблешков“, с подкрепата на  фонд „Науни изследвания“, по договор №КП-06-МНФ/6/23.05.2024г.

Събитието бе открито от декана на факултетa доц. д-р Юлия Варадинова и зам.ректора по учебна дейност проф. д-р Николай Георгиев. Приветствия към участниците поднесоха г-н Георги Друмев, изпълнителен директор на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД и д-р Селчук Дуранлар от Тракийския университет в Одрин, Турция. В пленарната сесия бяха включени доклади на представители на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков, Университета „МБ – Белград“, Сърбия, Жилински университет Словакия, Висше училище по икономика и мениджмънт в публичната администрация, Братислава, Словакия.

Интерес предизвика нестандартният начин на представяне на предвидения по програма пленарен доклад, свързан с физическото развитие на студенти, практикуващи крикет. Колегите бяха избрали да проведат практическа демонстрация с основните елементи на този малко познат у нас спорт. Участниците в конференцията с готовност и добро настроение се включиха в „тренировката“ и се запознаха с екипировката и правилата на играта.

В конференцията взеха участие автори от различни университети и научни организации, сред които и чуждестранни учени и изследователи от 4 държави – Сърбия, Турция, Словакия и Русия. Бяха представени доклади в областта на транспорта в шест тематични направления:

  1. Технология, организация и управление на транспорта
  2. Безопасност и надеждност на транспорта
  3. Икономически проблеми на транспорта
  4. Насоки и иновации в транспортното образование
  5. Материалознание и технология на материалите
  6. Приложна лингвистика и специализиран превод