Loading Events

« All Events

Седма научна конференция с международно участие – „КЕИТ 2024“

юни 27 - юни 29

ПОКАНА
ФАКУЛТЕТ „КОМУНИКАЦИИ И
ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ В ТРАНСПОРТА”

най-любезно Ви

К А Н И

да вземете участие в работата на

СЕДМА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„КОМУНИКАЦИИ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И
ИНФОРМАТИКА В ТРАНСПОРТА – КЕИТ 2024”
27-29.06.2024 г.
Хотел „Каза Карина“
гр. Банско,
ул. „Кралев двор“ № 5

ПОКАНА

 Български  Английски

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Електроенергийни системи и съоръжения в транспорта
  • Електроника и автоматика
  • Комуникационна, компютърна, осигурителна техника и системи за автоматизация в транспорта
  • Електротехника и физика
  • Математика, информатика и информационни технологии
  • Транспорт и екология
  • Насоки и иновации в транспортното образование

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

27 юни 2024 г.
14. 00 – 15. 00 – Регистрация на участниците и настаняване
15. 00 – Откриване на конференцията и пленарна сесия
16.00 – кафе-пауза
16. 30 – 18.30 – Заседания по секции
28 юни 2024 г.
10. 00 – 12. 30 – постерна сесия
14. 30 – 18.30 – Съпътстващи мероприятия (дискусии, културна програма)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

1. Заявка за участие до 15.03.2024 г. на e-mail: ketconference@vtu.bg. Включва – заглавие на доклад, автори, месторабота, адрес за кореспонденция, кратко резюме.
2. Докладите следва да бъдат изпратени на e-mail: ketconference@vtu.bg до 31.05.2024 г. в максимален обем до 6 страници, оформени съгласно изискванията:
http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?lang=bg&body=articles
3. Участниците ще получат потвърждение за включването на доклада им в програмата на конференцията до 15.06.2024 г.
4. Докладите ще бъдат рецензирани и публикувани в научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, индексирано в следните световноизвестни бази данни с научна информация: ROAD, Google scholar, Scientific Indexing Services, ERIH PLUS, J-gate, ELibrary.Ru.
5. Регламентът за представяне на доклад е до 10 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.
6. Работни езици на конференцията: български, английски и руски.
7. Такса правоучастие – 120 лв., за докторанти – 100 лв., за чуждестранни участници, съответно – 120 EUR и 100 EUR. Таксата включва: до два доклада, публикуване на докладите, комплект материали, кафе-паузи, коктейл.

Внася се при регистрацията или по банков път на:
БНБ ЦУ IBAN: BG48BNBG 9661 3100 1282 01
BIC: BNBGBGSF
ТИТУЛЯР: ВТУ “Тодор Каблешков” за научна конференция „КЕИТ-2024″

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател:
проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова,
ректор на ВТУ „Т. Каблешков” (България)

Зам.председател:
проф. д-р инж. Георги Павлов
декан на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“,
ВТУ „Т. Каблешков” (България)

Членове:
проф. д-р инж. Красимир Кръстанов (България)
проф. д-р инж. Николай Георгиев (България)
проф. дн инж. Галина Чернева (България)
проф. д-р инж. Емилия Димитрова (България)
доц. д-р инж. Ирина Асенова (България)
проф. д-р инж. Иван Петров (България)
проф. д-р Богдан Гилев (България)
доц. д-р Николай Цонков (България)
доц. д-р Станислав Филип (Братислава)
проф. д-р Зденек Дворак (Словакия)
проф. д-р Зоран Чекеревац (Сърбия)
д-р Селчук Дуранлар (Турция)
доц. д-р Миланка Боговац (Сърбия)
проф. д-р Ванг Бо (Китай)
доц. д-р инж. Антон Антонов (Русия)
д-р Любица Филипова (Братислава)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: проф. дн инж. Галина Чернева
Зам. председател: гл. ас. д-р инж. Мартина Томчева
Членове:
гл. ас. д-р Валентина Христова
гл. ас. д-р инж. Людмил Попов
ас. инж. Диляна Мицева
маг. инж. Румен Стоицев
маг. инж. Борислав Цветанов
Екатерина Тасева

ЗА КОНТАКТИ:

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „Тодор Каблешков”
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”
проф. дн инж. Г. Чернева –GSM 0888498478, cherneva@vtu.bg
гл. ас. д-р инж. М. Томчева – GSM 0887192236, mtomcheva@vtu.bg
ас. инж. Д. Мицева – GSM 0877133403, d.mitseva@abv.bg
инж. Б. Цветанов – тел. 02 9709 373, eet@vtu.bg

Details

Start:
юни 27
End:
юни 29
Event Category:

Organizer

ВТУ „Тодор Каблешков“

Venue

Хотел „Каза Карина“ гр. Банско,
ул. „Кралев двор“ № 5
Банско, 2770 България
+ Google Map