Зарежда Събития

« Всички Събития

IV-та научна конференция с международно участие “Устойчиво развитие на транспортните системи ‘24”

юли 3 - юли 5

IV-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ ‘24”

организирана

от

ФАКУЛТЕТ „ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ” и

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

ДАТА: 3 – 5 юли 2024 г.

МЯСТО: курорт Паничище – Рила, Център за възстановяване на кадри Паничище към БДЖ

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 1. Технология, организация и управление на транспорта
 2. Сигурност, безопасност и надеждност на транспорта
 3. Икономически проблеми на транспорта
 4. Управление на проекти
 5. Индустриален мениджмънт
 6. Машиностроителни техники и технологии
 7. Качество и иновации в транспортното образование
 8. Приложна лингвистика и специализиран превод

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

3 юли 2024 г.
14. 00 – 15. 00 – Регистрация на участниците и настаняване
15. 00 – Откриване на конференцията и пленарна сесия

4 юли 2024 г.
9. 00 – 18. 30 – Заседания по секции

5 юли 2024 г.
9. 00 – 12. 00 – Кръгла маса

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

 1. Изпращане на заявка за участие: следвайте линка
 1. Докладите следва да бъдат до 6 страници, включително фигури и таблици. Пълните изисквания за оформянето им са дадени на адреса на електронното списание „Механика, Транспорт, Комуникацииhttp://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?lang=bg&body=articles.

Файл с модел на доклада, направен по тези изисквания може да бъде свален от адрес: http://www.mtc-aj.com/download/Primer2013.doc

 1. Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: tmconference@vtu.bg.
 2. Всички доклади, изпратени в срок и съответстващи на тематиката и оформлението, след рецензиране, ще бъдат публикувани в електронното списание „Механика, Транспорт, Комуникации”. Списание „Механика Транспорт Комуникации” е индексирано в следните световноизвестни бази данни с научна информация: ROAD, Google scholar, Scientific Indexing Services, ERIH PLUS, J-gate.
 3. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство, е два.
 4. Регламентът за представяне на доклад е до 10 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.
 5. Работни езици: български, английски.
 6. Таксата за правоучастие е в размер на 150 лв., а за чуждестранни участници 150 EUR.
 7. Таксата за правоучастие за докторанти, за съавтори и за придружители е 100 лв. или 100 EUR.

Внасяне на такса за правоучастие в конференцията на Банкова сметка на ВТУ “Тодор Каблешков” за левови преводи:

БНБ  ЦУ
IBAN: BG48BNBG 9661 3100 1282 01
BIC: BNBGBGSF
ТИТУЛЯР: ВТУ “Тодор Каблешков” за IV научна конференция Ф“ТМ“

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 15 март 2024 г. – Изпращане на заявката за участие.
 • 15 юни 2024 г. – Изпращане на докладите

 

ПРОГРАМЕН  КОМИТЕТ

Председател:

проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова,

Ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“

 

 

 

 

 

 

Зам.-председател:

доц. д-р инж.-икон. Юлия Варадинова,

Декан на факултет „Транспортен мениджмънт“,

ВТУ „Тодор Каблешков“

 

 

 

 

Членове:

проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръстанов, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р инж. Николай Георгиев, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р инж. Мирена Тодорова, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р Валентина Станева, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р Нина Димитрова, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р Елисавета Ташева, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. Йорданка Ангелова, Декан на Стопански факултет, ТУ – София
проф. д-р инж. Огнян Андреев, ТУ – София
Атанас Папазов, директор глобално бизнес развитие, World Transport Overseas
проф. д-р инж. Калин Калинов, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
проф. д-р Христина Николова, УНСС
проф. д-р Светла Цветкова, УНСС
доц. д-р инж. Наталия Колева, ТУ – София
Prof. Zoran Cekerevac, PhD “Union – Nikola Tesla” University (Serbia)
Prof. Zdenek Dvorak, PhD – University of Zilina (SR)
Prof. Vicente Esteban, PhD (Spain)
Assoc. prof. Bohuš Leitner, PhD – University of Zilina (SR)
Assoc. prof. Ing. Stanislav Filip, PhD (SR)
Assoc. prof. Ing. Ľuboš Cibák, PhD (SR)
Assoc. prof. Milanka Bogavac, PhD “Union – Nikola Tesla” University, (Serbia)
Assoc. Prof. Florin Nemtanu, PhD, SM-IEEE – Net of Science (Romania)
Selçuk Duranlar, PhD – Trakya University, (Turkey)
проф. д-р инж. Димитър Димитров, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р Емил Железов, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р Емилия Вайсилова, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. дн Николай Тончев, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р Васко Василев, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. дн д-р Десислава Йосифова, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р Иван Коларов, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р инж. Андрей Борисов, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р инж. Златин Трендафилов, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р инж. Теодор Беров, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р инж. Ставри Димитров, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р Орлин Колев, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р Боряна Рогожерова, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р Миглена Славова, ВТУ „Тодор Каблешков“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
доц. д-р инж.-мат. Нина Гергова, Зам.-декан на факултет „Транспортен мениджмънт“, ВТУ „Тодор Каблешков“

Членове:
гл. ас. д-р инж. Магдалена Петрова-Кирова, ВТУ „Тодор Каблешков“
гл. ас. д-р Станимира Чюбатарова-Николова, ВТУ „Тодор Каблешков“
ст. преподавател Весела Дякова, ВТУ „Тодор Каблешков“
ас.  инж. Петър Костадинов, ВТУ „Тодор Каблешков“
ас. инж. Ваньо Ралев, ВТУ „Тодор Каблешков“

Секретар:
Катя Димитрова, ВТУ „Тодор Каблешков“

Детайли

Начало:
юли 3
Край:
юли 5
Категория за Събитие:

Организатор

Факултет ТМ

Място

ЦПВК „Паничище“ към БДЖ
курорт Паничище Кюстендил 2650 България + Google Map
Телефон:
+359 899 885 333
View Място Website