Loading Events

« All Events

IV-та научна конференция с международно участие “Устойчиво развитие на транспортните системи ‘24”

юли 3 - юли 5

IV-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ ‘24”

организирана

от

ФАКУЛТЕТ „ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ” и

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

ДАТА: 3 – 5 юли 2024 г.

МЯСТО: курорт Паничище – Рила, Център за възстановяване на кадри Паничище към БДЖ

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 1. Технология, организация и управление на транспорта
 2. Сигурност, безопасност и надеждност на транспорта
 3. Икономически проблеми на транспорта
 4. Управление на проекти
 5. Индустриален мениджмънт
 6. Машиностроителни техники и технологии
 7. Качество и иновации в транспортното образование
 8. Приложна лингвистика и специализиран превод

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

3 юли 2024 г.
14. 00 – 15. 00 – Регистрация на участниците и настаняване
15. 00 – Откриване на конференцията и пленарна сесия

4 юли 2024 г.
9. 00 – 18. 30 – Заседания по секции

5 юли 2024 г.
9. 00 – 12. 00 – Кръгла маса

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

 1. Изпращане на заявка за участие: следвайте линка
 1. Докладите следва да бъдат до 6 страници, включително фигури и таблици. Пълните изисквания за оформянето им са дадени на адреса на електронното списание „Механика, Транспорт, Комуникацииhttp://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?lang=bg&body=articles.

Файл с модел на доклада, направен по тези изисквания може да бъде свален от адрес: http://www.mtc-aj.com/download/Primer2013.doc

 1. Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: tmconference@vtu.bg.
 2. Всички доклади, изпратени в срок и съответстващи на тематиката и оформлението, след рецензиране, ще бъдат публикувани в електронното списание „Механика, Транспорт, Комуникации”. Списание „Механика Транспорт Комуникации” е индексирано в следните световноизвестни бази данни с научна информация: ROAD, Google scholar, Scientific Indexing Services, ERIH PLUS, J-gate.
 3. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство, е два.
 4. Регламентът за представяне на доклад е до 10 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.
 5. Работни езици: български, английски.
 6. Таксата за правоучастие е в размер на 150 лв., а за чуждестранни участници 150 EUR.
 7. Таксата за правоучастие за докторанти, за съавтори и за придружители е 100 лв. или 100 EUR.

Внасяне на такса за правоучастие в конференцията на Банкова сметка на ВТУ “Тодор Каблешков” за левови преводи:

БНБ  ЦУ
IBAN: BG48BNBG 9661 3100 1282 01
BIC: BNBGBGSF
ТИТУЛЯР: ВТУ “Тодор Каблешков” за IV научна конференция Ф“ТМ“

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 15 март 2024 г. – Изпращане на заявката за участие.
 • 15 юни 2024 г. – Изпращане на докладите

 

ПРОГРАМЕН  КОМИТЕТ

Председател:

проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова,

Ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“

 

 

 

 

 

 

Зам.-председател:

доц. д-р инж.-икон. Юлия Варадинова,

Декан на факултет „Транспортен мениджмънт“,

ВТУ „Тодор Каблешков“

 

 

 

 

Членове:

проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръстанов, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р инж. Николай Георгиев, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р инж. Мирена Тодорова, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р Орлин Колев, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р Нина Димитрова, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р Елисавета Ташева, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. Йорданка Ангелова, Декан на Стопански факултет, ТУ – София
проф. д-р инж. Огнян Андреев, ТУ – София
Атанас Папазов, директор глобално бизнес развитие, World Transport Overseas
проф. д-р инж. Калин Калинов, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
проф. д-р Христина Николова, УНСС
проф. д-р Светла Цветкова, УНСС
доц. д-р инж. Наталия Колева, ТУ – София
Dr. H.C. Prof. Tatiana Čorejová, MEng. PhD, University of Zilina, (SR)
Prof. Zoran Cekerevac, PhD “MB” University (Serbia)
Prof. Zdenek Dvorak, PhD – University of Zilina (SR)
Prof. Vicente Esteban, PhD (Spain)
Assoc. prof. Bohuš Leitner, PhD – University of Zilina (SR)
Assoc. Prof. Ing. Mariana Strenitzerova, PhD – University of Zilina (SR)
Assoc. prof. Ing. Stanislav Filip, PhD (SR)
Assoc. prof. Ing. Ľuboš Cibák, PhD (SR)
Assoc. prof. Milanka Bogavac, PhD “MB” University, (Serbia)
Assoc. Prof. Florin Nemtanu, PhD, SM-IEEE – Net of Science (Romania)
Mgr.Lubica Filipova, PhD, (SR)
Selçuk Duranlar, PhD – Trakya University, (Turkey)
проф. д-р инж. Димитър Димитров, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р Емил Железов, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р Емилия Вайсилова, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. дн Николай Тончев, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р Васко Василев, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. дн д-р Десислава Йосифова, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р Валентина Станева, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р Иван Коларов, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р инж. Андрей Борисов, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р инж. Златин Трендафилов, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р инж. Теодор Беров, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р инж. Ставри Димитров, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р Боряна Рогожерова, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р Миглена Славова, ВТУ „Тодор Каблешков“

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
доц. д-р инж.-мат. Нина Гергова, Зам.-декан на факултет „Транспортен мениджмънт“, ВТУ „Тодор Каблешков“

Членове:
гл. ас. д-р инж. Магдалена Петрова-Кирова, ВТУ „Тодор Каблешков“
гл. ас. д-р Станимира Чюбатарова-Николова, ВТУ „Тодор Каблешков“
ст. преподавател Весела Дякова, ВТУ „Тодор Каблешков“
ас.  инж. Петър Костадинов, ВТУ „Тодор Каблешков“
ас. инж. Ваньо Ралев, ВТУ „Тодор Каблешков“

Секретар:
Катя Димитрова, ВТУ „Тодор Каблешков“

Details

Start:
юли 3
End:
юли 5
Event Category:

Organizer

Факултет ТМ

Venue

ЦПВК „Паничище“ към БДЖ
курорт Паничище Кюстендил 2650 България + Google Map
Phone:
+359 899 885 333
View Venue Website