Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

III-та научна конференция с международна участие “УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ ‘22”

юли 6, 2022 @ 9:30 am - юли 7, 2022 @ 1:00 pm

III-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ ‘22”

06 – 07 юли 2022 г.

организирана

от

ФАКУЛТЕТ „ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ”

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

1574 София, ул. “Гео Милев” 158

>> ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА <<

ПОКАНА

Български Английски

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАД

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 1. Технология, организация и управление на транспорта
 2. Сигурност, безопасност и надеждност на транспорта
 3. Икономически проблеми на транспорта
 4. Управление на проекти
 5. Индустриален мениджмънт
 6. Машиностроителни техники и технологии
 7. Качество и иновации в транспортното образование
 8. Приложна лингвистика и специализиран превод

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИ

 1. Изпращане на заявка за участие: страницата на ВТУ „Тодор Каблешков“ на адрес

https://old.vtu.bg/conferencetm2022-registration/

 1. Докладите следва да бъдат до 6 страници, включително фигури и таблици. Пълните изисквания за оформянето им са дадени на адреса на електронното списание „Механика, Транспорт, Комуникацииhttp://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?lang=bg&body=articles.

Файл с модел на доклада, направен по тези изисквания може да бъде свален от адрес: http://www.mtc-aj.com/download/Primer2013.doc

 1. Докладите се изпращат в електронен вид на e-mail: tmconference@vtu.bg.
 2. Всички доклади, изпратени в срок и съответстващи на тематиката и оформлението, след рецензиране, ще бъдат публикувани в електронното списание „Механика, Транспорт, Комуникации” и отпечатани.
 3. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство, е два.
 4. Регламентът за представяне на доклад е до 10 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.
 5. Работни езици: български, английски, руски.
 6. Таксата за правоучастие е в размер на 100 лв., а за чуждестранни участници 50 EUR. Заплащането на такса правоучастие при регистрацията е в размер на 120 лв. или 60 EUR.
 7. Таксата за правоучастие за докторанти, за съавтори и за придружители е 80 лв. или 40 EUR.
 8. Таксата за доклад, който няма да бъде представен, но ще бъде отпечатан в електронното списание „Механика, Транспорт,  Комуникации” след рецензиране е 100 лв. или 50 EUR.
 9. Списание „Механика Транспорт Комуникации” е индексирано в следните световноизвестни бази данни с научна информация: ROAD, Google scholar, Scientific Indexing Services, ERIH PLUS, J-gate.

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 • 27 юни  2022 г. – Изпращане  на  заявката  за участие.
 • 30 юни 2022 г. – Внасяне на такса за правоучастие в конференцията на Банкова сметка на ВТУ “Тодор Каблешков” за левови преводи:

БНБ  ЦУ

IBAN: BG48BNBG 9661 3100 1282 01

BIC: BNBGBGSD

и за преводи в евро:

БНБ  ЦУ

IBAN: BG16BNBG 9661 3400 1282 43

BIC: BNBGBGSD 

 • 02 юли 2022 г. – Изпращане на програмата за конференцията.
 • 06 юли 2022 г. – Заседания по секции и научни дискусии.
 • 07 юли 2022 г. – Кръгла маса „100 години – традиции в българското транспортно образование”.
 • 31 август 2022 г. – Получаване  на  докладите  в съответствие с изискванията.
 • 30 септември 2022 г. – Получаване на потвърждение за приетите доклади.

 

ПРОГРАМЕН  КОМИТЕТ

Председател:

проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова,

Ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“

 

 

 

 

 

 

Зам.-председател:

доц. д-р инж.-икон. Юлия Варадинова,

Декан на факултет „Транспортен мениджмънт“,

ВТУ „Тодор Каблешков“

 

 

 

 

 

Членове:

проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръстанов, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р инж. Николай Георгиев, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р инж. Мирена Тодорова, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р Валентина Станева, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р Нина Димитрова, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р Иван Коларов, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р инж. Огнян Андреев, Декан на Стопански факултет, ТУ – София
Атанас Папазов, директор глобално бизнес развитие, World Transport Overseas
проф. д-р инж. Калин Калинов, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“
проф. д-р Христина Николова, УНСС
доц. д-р Светла Цветкова, УНСС
доц. д-р инж. Наталия Колева, ТУ – София
Prof. Erhan Tabakoğlu, PhD – Trakya University, Rector (Turkey)
Prof. Zoran Cekerevac, PhD “Union – Nikola Tesla” University (Serbia)
Prof. Zdenek Dvorak, PhD – University of Zilina (SR)
Prof. Leszek Korzeniowski, PhD (Poland)
Prof. Evgeni Sofonov, DSc (Russian Federation)
Prof. Sergei Kirsanov, PhD (Russian Federation)
Prof. Marija Malenkovska, PhD, Faculty of Technical Sciences Bitola (North Macedonia)
Prof. Vicente Esteban, PhD (Spain)
Assoc. prof. Bohuš Leitner, PhD – University of Zilina (SR)
Assoc. prof. Andrej David, PhD – University of Zilina (SR)
Assoc. prof. Ing. Stanislav Filip, PhD (SR)
Assoc. prof. Ing. Ľuboš Cibák, PhD (SR)
Assoc. prof. Ing. David Rehak, PhD – VSB – Technical University of Ostrava (Czech Republic)
Assoc. prof. Mustafa Hatipler, PhD –Trakya University, (Turkey)
Assoc. prof. Milanka Bogavac, PhD “Union – Nikola Tesla” University, (Serbia)
Assoc. Prof. Florin Nemtanu, PhD, SM-IEEE – Net of Science (Romania)
Selçuk Duranlar, PhD – Trakya University, (Turkey)
проф. д-р инж. Димитър Димитров, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р Емил Железов, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. д-р Емилия Вайсилова, ВТУ „Тодор Каблешков“
проф. дн Николай Тончев, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р инж. Андрей Борисов, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р Боряна Рогожерова, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р Васко Василев, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р Десислава Йосифова, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р Елисавета Ташева, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р инж. Златин Трендафилов, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р Орлин Колев, ВТУ „Тодор Каблешков“
доц. д-р инж. Теодор Беров, ВТУ „Тодор Каблешков“ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
доц. д-р инж.-мат. Нина Гергова, Зам.-декан на факултет „Транспортен мениджмънт“, ВТУ „Тодор Каблешков“

Членове:
гл. ас. д-р инж. Магдалена Петрова-Кирова, ВТУ „Тодор Каблешков“
гл. ас. д-р Галина Петкова, ВТУ „Тодор Каблешков“
ас.  инж. Симона Ангелова, ВТУ „Тодор Каблешков“
ст. преподавател Весела Дякова, ВТУ „Тодор Каблешков“

Секретар:
Катя Димитрова, ВТУ „Тодор Каблешков“

 

Details

Start:
юли 6, 2022 @ 9:30 am
End:
юли 7, 2022 @ 1:00 pm
Event Category:

Venue

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
ул. "Гео Милев" 158
София, 1574 България
+ Google Map
Phone:
+35929709211
View Venue Website