Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

КЕИТ 2022 -31.08-02.09.2022

август 31, 2022 @ 2:00 pm - септември 2, 2022 @ 5:00 pm

ФАКУЛТЕТ „КОМУНИКАЦИИ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ В ТРАНСПОРТА”

най-любезно Ви
К А Н И
да вземете участие в работата на

ШЕСТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„КОМУНИКАЦИИ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И ИНФОРМАТИКА В ТРАНСПОРТА –КЕИТ 2022”

31.08. -02.09.2022г.Хотел „Каза Карина“ гр. Банско, ул.„Кралев двор“ No 5

ПОКАНА

Български Английски Руски

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Електроенергийни системи и съоръжения в транспорта
  • Електроника и автоматика
  • Комуникационна, компютърна, осигурителна техника и системи за автоматизация в транспорта
  • Електротехника и физика
  • Математика,информатика и информационни технологии
  • Транспорт и екология
  • Насоки и иновации в транспортното образование

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

1. Заявка за участие до 31.05.2022 г. на e-mail: ketconference@vtu.bg . Включва – заглавие на доклад, автори, месторабота, адрес за кореспонденция, кратко резюме.
2. Докладите следва да бъдат изпратени на e-mail: ketconference@vtu.bg до 31.07.2022 г. в максимален обем до 6 страници, оформени съгласно изискванията:
http://www.mtc-aj.com/academic-journal.php?lang=bg&body=articles
3. Участниците ще получат потвърждение за включването на доклада им в програмата на конференцията до 15.08.2022 г.
4. Докладите ще бъдат рецензирани и публикувани в научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, индексирано в следните световноизвестни бази данни с научна информация: ROAD, Google scholar, Scientific Indexing Services, ERIH PLUS, J-gate, ELibrary.Ru.
5. Регламентът за представяне на доклад е до 10 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.
6. Работни езици на конференцията: български, английски и руски.
7. Такса правоучастие – 100 лв., за докторанти – 80 лв., за чуждестранни участници, съответно – 100 EUR и 80 EUR. За съавтори и придружители таксата е 80 лв.
Таксата включва: до два доклада, публикуване на докладите, комплект материали, кафе-паузи, коктейл. Внася се при регистрацията или по банков път на:
БНБ ЦУ IBAN: BG48BNBG 9661 3100 1282 01
BIC: BNBGBGSD
ТИТУЛЯР: ВТУ “Тодор Каблешков” за научна конференция „КЕИТ-2022″

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

31 август 2022 г.
14. 00 – 15. 00 – Регистрация на участниците и настаняване
15. 00 – Откриване на конференцията и пленарна сесия
16.00 – кафе-пауза
16. 30 – 18.30 – Заседания по секции
01 септември 2022 г.
10. 00 – 12. 30 – постерна сесия
14. 30 – 18.30 – Съпътстващи мероприятия (дискусии, културна програма)

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател:

проф.д-р инж.-икон. Даниела Тодорова,

ректор на ВТУ „Т. Каблешков”

(България)

 

 

 

 

Зам.председател:

проф. д-р инж. Георги Павлов

декан на факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“,

ВТУ „Т. Каблешков” (България)

 

 

 

 

 

Членове:
проф. д-р инж. Красимир Кръстанов (България)
проф. д-р инж. Николай Георгиев (България)
проф. дн инж. Галина Чернева (България)
проф.д-р инж. Емилия Димитрова (България)
доц. д-р инж. Ирина Асенова (България)
доц. д-р инж. Иван Петров (България)
проф. д-р Драган Антич (Сърбия)
проф. д-р инж. Златан Шошкич (Сърбия)
проф. д-р Зденек Дворак (Словакия)
проф. д-р Зоран Чекеревац (Сърбия)
доц. д-р Евелин Кръмак (Словения)
проф. д-р Мария Маленковска (Македония)
доц. д-р Ванг Бо (Китай)
проф. д.т.н. инж. Константин Ким (Русия)
доц. д-р инж. Антон Антонов (Русия)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател: проф. дн инж. Галина Чернева
Зам. председател: гл.ас. д-р инж. Мартина Томчева
Членове:
гл.ас. д-р инж. Любомир Секулов
гл.ас. д-р Валентина Христова
ас. инж. Христина Спиридонова
гл. ас. д-р Людмил Попов
маг. инж. Борислав Цветанов

ЗА КОНТАКТИ:
ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „Тодор Каблешков”
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”
проф. дн инж. Г.Чернева –GSM 0888498478, cherneva@vtu.bg
гл.ас. д-р инж. М.Томчева – GSM 0887192236, mtomcheva@vtu.bg
ас. Христина Спиридонова – GSM 0888918388, hristinaspiridonova@abv.bg
Р. Стоицев – тел. 02 9709 373, e-mail: eet@vtu.bg

Details

Start:
август 31, 2022 @ 2:00 pm
End:
септември 2, 2022 @ 5:00 pm
Event Category:

Organizer

Ф КЕТ

Venue

Хотел „Каза Карина“
ул.„Кралев двор“ No 5
гр. Банско, България
+ Google Map