Уважаеми студенти, напомняме, че срокът за плащане на семестриалните такси за летен семестър на учебната 2020/2021 г. за редовно и задочно обучение е до 15.02.2021 г.

СЪТРУДНИЧЕСТВО