На 10 септември 2020 г. ще се проведе допълнителен тест по математика. Продължава приема на документи за запълване на незаетите места.

СЪТРУДНИЧЕСТВО