ВТУ "Тодор Каблешков" обявява допълнителен прием на студенти в ОКС "бакалавър" за учебната 2017/2018 г. за попълване на незаети места в редовна и задочна форма на обучение. За повече информация тел.: 02 9709 230. : : : : : Срокът за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на учебната 2017/2018 г., за всички студенти редовно и задочно обучение, е до 12.09.2017 г.

ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ ВТУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ

Video Tour

Мисията на ВТУ „Тодор Каблешков” е да бъде интердисциплинарна академична институция, основаваща се на богати исторически традиции, ..

още..

СЪТРУДНИЧЕСТВО