Multisport карти за служители на ВТУ

Уважаеми колеги,

постъпи предложение от MultiSport за издаване на карти за служители, които дават право на ежедневен достъп до 1000+ спортни обекта в цялата страна. Можете да използвате своята карта по един път всеки ден в някой от включените в програмата обекти в цялата страна! Което означава да опитате 30/31 различни активности месечно!

Условията са следните:

Цената за картата се заплаща от служителя, като стойността й се удържа ежемесечно от заплатата.

Има възможност за използване на два вида карти, както следва:

1. КАРТА MultiSport – дава право на ежедневен достъп до пълния списък с обекти, които за София са над 500. При пътуване извън София, могат да се посещават и обекти в други градове. Вижте обектите тук: Вие потърсихте – Multisport (benefitsystems.bg)

Цена на карта MultiSport:  69 лв.
Цена за допълнителна карта за придружител: 99 лв.

МultiSport KIDS (дете до 15 г. вкл.): 39 лв.

2. Карта MultiSport LITE – дава право на ежедневен достъп до определен (по-малък) брой обекти, които за София са около 150. Вижте обектите тук: Вие потърсихте – Multisport (benefitsystems.bg)

Цена за MultiSport LITE: 39 лв.

Цена за Допълнителна карта за придружител: 69 лв.
Цена за MultiSport KIDS (дете до 15 г. вкл.): 39 лв.

Какво представлява допълнителна карта за придружител и дете на служител?

Всеки служител с активна карта MultiSport/MultiSport LITE може да заяви една допълнителна придружителска карта съответно MultiSport или MultiSport LITE за свой близък, навършил 16 години. Придружителската карта задължително е същата по вид като служителската.

Всеки служител с активна карта MultiSport/MultiSport LITE може да заяви до 2 допълнителни карти за дете MultiSport KIDS, предназначена за лица на възраст до 15 години включително.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ВТУ – ЕДИН БЕЗПЛАТЕН ТЕСТОВ МЕСЕЦ!

За да могат повече служители да се запознаят с възможностите за спорт, които предлагат картите MultiSport, от компанията предоставят възможност всеки желаещ служител да получи безплатна карта за едномесечен достъп до всички обекти. Заявяването и ползването на тази карта не се заплаща.

След изтичане на тестовия месец само служителите, които искат да се включат в програмата, заявяват своето желание кой от двата вида карти искат (плюс карти за деца и придружител) и подписват декларация за удържане на съответната сума от заплатата.

Използването на картите е месец за месец и може да бъде прекратено по всяко време с предварително уведомяване.

ВАЖНО! – Молим служителите, които биха искали да се възползват от възможността за един безплатен тестови месец, да се запишат в срок до 1-ви март на е-мейл pr@vtu.bg, Калина Семова.

Безплатният месец ще стартира на 1ви април.