Работна среща с представители на „Овергаз Мрежи“ АД

На 22 февруари ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. д-р Даниела Тодорова, заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Николай Георгиев и началникът на учебен отдел г-жа Маргарита Аронова проведоха работна среща с г-н Кирил Марковски – изпълнителен директор на „Овергаз Мрежи“ АД и г-н Даниел Пангев – старши експерт „Повишаване на квалификацията“ в газоразпределителната компания.

Тема на разговорите беше връзката между бизнеса и висшето образование и в частност интереса на дружеството към магистърската програма „Строителство на газо- и нефтопроводи“ и завършващите я специалисти. Страните обсъдиха съществуващите възможности за сътрудничество и коментираха затрудненията на работодателите в осигуряване на квалифицирани кадри за своята дейност.

„Овергаз Мрежи“ АД е първата и най-голяма частна компания за разпределение на природен газ в България с лицензии за опериране в 55 града.  Битовите потребители на дружеството са над 75 000 домакинства, индустриалните – повече от 3 300 и над 2 000 обществени сгради.