Стипендии „Гипсън“

Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ в сътрудничество с Американска фондация за България, САЩ обявяват К О Н К У Р С за 25 стипендии „Гипсън“ по 2,500 лв. годишно за студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат материални затруднения, записани в първи курс на университети в България през учебната 2022-2023 година.

Основни изисквания към кандидатите:

· Да са студенти в първи курс през учебната 2022-2023 г;

· Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;

· Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;

· Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50;

· Да имат успех от кандидат-студентски изпити не по-нисък от 4.50.

Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 10,000 лева.

Документите за кандидатстване можете да занесете във Фондацията или да ги изпратите и по пощата/куриер на адреса на Фондацията (бул. „Цариградско шосе“ № 113А, гр. София 1784) с клеймо не по-късно от 24 ноември 2022 г.

ДОКУМЕНТИ ПО ИМЕЙЛ НЕ СЕ ПРИЕМАТ.

Пълна информация ТУК.