СЕДМА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „КОМУНИКАЦИИ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И ИНФОРМАТИКА В ТРАНСПОРТА – КЕИТ 2024”

В периода 27-29 юни 2024 г. в гр. Банско се проведе СЕДМАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „КОМУНИКАЦИИ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И ИНФОРМАТИКА В ТРАНСПОРТА – КЕИТ 2024”, организирана от факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“ на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, с подкрепата на фонд „Науни изследвания“, по договор №КП-06-МНФ/1/23.05.2024г.
Конференцията бе посветена на проблемите на транспортния сектор на национално и международно ниво и е с изграден в годините авторитет на научно събитие, на което български и чуждестранни учени дискутират актуални теоретико-методологични и практико-приложни проблеми в областта на транспорта, електротехниката, енергетиката, комуникационата и осигурителна техника, обсъждат общите проблеми, представят новите си научни постижения.
Събитието бе открито от декана на факултетa проф. д-р Георги Павлов и зам.декана проф. дн Галина Чернева. Приветствия към участниците поднесоха ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков” проф. д-р Даниела Тодорова и д-р Селчук Дуранлар от Тракийския университет в Одрин, Турция. В пленарната сесия бяха включени доклади на представители на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков, Университета „МБ – Белград“, Сърбия, Жилински университет Словакия, Висше училище по икономика и мениджмънт в публичната администрация, Братислава, Словакия, Тракийски университет, Одрин, Турция, Професионална гимназия „Хенри Форд“. Представена беше и постерна секция.

В конференцията взеха участие близо 100 автора, сред които и чуждестранни учени и изследователи, представители на реномирани университети и научни организации от 6 държави – Сърбия, Турция, Украйна, Словакия, Русия, Китай. 28 % от всички участници са докторанти и млади учени. Бяха представени 55 доклада в областта на енергетиката и транспорта в шест тематични направления:
– Електроенергийни системи и съоръжения в транспорта,
– Транспорт и екология,
– Електроника и автоматика,
– Електротехника и физика.
– Комуникационна, осигурителна техника и системи за автоматизация,
– Математика, информатика и информационни технологии.

Освен участниците от академичната общност, на конференцията присъстваха и представители на нашите партньори от Метрополитен ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, БДЖ, ЦЕРБ, ДП “НКЖИ“ поделение „Електроразпределение, които запознаха колегите с интересни научни постижения, базирани на практиката.