Научен семинар на катедра МЕМХ

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" ул. "Гео Милев" 158, София, България

На 5.04.2023 г. от 11:00 часа в Заседателната зала в Ректората катедра "Машинни елементи, материалознание и химия'' организира семинар на тема: "Изследване на йонно азотирани слоеве на топлоустойчиви стомани по безразрушителен способ чрез анализ на Шум на Баркхаузен (BNA - Barkhausen Noise Analysis)". Част от семинара ще бъде представянето на докторанта в катедрата инж. Величко […]

Публична лекция по програма Еразъм+

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" ул. "Гео Милев" 158, София, България

Уважаеми студенти и колеги, Сърдечно сте поканени на лекцията "Manufacturing Technologies in Automotive Industry" на госта ни по програма "Еразъм+" г-н Армин Тюрксой от "Istinye University", Истанбул/Турция/ на 26.04 от 11 ч, зала "Дунав", първи учебен корпус, ет. 3

МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АЗ ЗНАМ И МОГА“

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" ул. "Гео Милев" 158, София, България

ОРГАНИЗАТОР: ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ               ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ               ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Подаване на заявка за участие: до 15.05.2023 г. Изпращане на докладите в пълен обем: 17.05.2023 г. Работни езици: български, английски, руски. Такси за правоучастие: студенти и докторанти от ВТУ "Тодор Каблешков" […]

XXVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСПОРТ ‘2023

к.к. Боровец, България , България

ОРГАНИЗАТОР: ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ СЪОРГАНИЗАТОРИ: Министерство на образованието и науката Министерство на транспорта и съобщенията „Метрополитен“ ЕАД Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Европейска асоциация за сигурност XXVI Международна научна конференция „ТРАНСПОРТ ‘2023” се провежда с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ по процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България, проект ФНИ КП06МНФ/16 от […]

БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТИЩАТА – студентски семинар

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" ул. "Гео Милев" 158, София, България

На 12 октомври в зала "Дунав", корпус 1, ет. 3 във ВТУ "Тодор Каблешков" ще се проведе студентски научен семинар на тема "Безопасност на пътищата". Модератор: проф. д-р Чавдар Колев

„Дисертация. Подготвяне, оформяне и защита. Академично писане. Изследователски процедури“ за докторанти на ВТУ

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" ул. "Гео Милев" 158, София, България

Курс по „Дисертация. Подготвяне, оформяне и защита. Академично писане. Изследователски процедури“  за докторанти на ВТУ „Тодор Каблешков“ На 21 октомври 2023 г. от 10:00 ч. в зала: 3105, трети учебен корпус на ВТУ „Тодор Каблешков“ стартира курс по „Дисертация. Подготвяне, оформяне и защита. Академично писане. Изследователски процедури“ за докторанти от ВТУ „Тодор Каблешков“. Лектор в […]

„Разработване и регистриране на патенти и полезни модели“ за докторанти на ВТУ

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" ул. "Гео Милев" 158, София, България

Курс по „Разработване и регистриране на патенти и полезни модели“  за докторанти на ВТУ „Тодор Каблешков“ На 22 октомври 2023 г. от 10:00 ч. в зала: 3311, трети учебен корпус на ВТУ „Тодор Каблешков“ стартира курс по „Разработване и регистриране на патенти и полезни модели“ за докторанти от ВТУ „Тодор Каблешков“. Лектор в курса: инж. […]

Патронен празник

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" ул. "Гео Милев" 158, София, България

На 12 януари 2024г. от 11:30 часа пред паметника на Тодор Каблешков в двора на Висшето транспортно училище ще се състои честване на патронния празник на училището.

Публична лекция на Владимир Владимиров

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" ул. "Гео Милев" 158, София, България

На 13 май 2024г. (понеделник) от 11:00 часа в зала "Тодор Каблешков", по покана на академичното ръководство на ВТУ и на катедра "Технология, организация и управление на транспорта", ще се проведе публична лекция на г-н Владимир Владимиров на тема: "Преструктуриране (Turnaround change) на проблемни компании: Реорганизация на БДЖ." . Професионална справка за лектора: Владимир Владимиров […]

Младежка научна конференция „АЗ ЗНАМ И МОГА – 2024”

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" ул. "Гео Милев" 158, София, България

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ  организират  МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „АЗ ЗНАМ И МОГА - 2024” НА 16.05.2024 г. В КАМПУСА НА ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ – СОФИЯ   Заявка за участие включваща заглавие на доклад, автор /и, университет, адрес за кореспонденция и кратко резюме, следва […]