Работна среща с Eldrive

На 8 септемви 2022г. във ВТУ се проведе работна среща с представители на фирма Eldrive. Заместник-ректорът проф. д-р Красимир Кръстанов и помощник-ректорът проф. д-р Руско Вълков се срещнаха с г-н Димо Колчев – ръководител „Бизнес развитие“ на Eldrive, и колегата му г-н Дечо Жечев и обсъдиха възможностите за сътрудничество в няколко направления: изграждане на зарядни станции за електромобили, включване на прилежащи на ВТУ „Тодор Каблешков“ територии към зоните за паркиране на Spark превозни средства и трансфер на знания между организациите.

В ролята си на образователна институция, която обучава специалисти по електромобили и инфраструктура за електрически превозни средства, Висшето транспортно училище е най-естественият партньор на високотехнологичните компании Eldrive и Spark. Сътрудничеството между организациите е с потенциал за множество ползи не само за потребителите на услугата на Spark, но и за студентите и преподавателите в учебната и научноизследователската дейност.