Работна среща с Български съюз за митническо и външнотърговско обслужване

На 10 ноември 2022г. се проведе работна среща с г-н Иван Стойнов, секретар на Българския съюз за митническо и външнотърговско обслужване. На срещата присъства и кап. 1-ранг проф. д-р Калин Калинов, заместник-началник по учебната и научната част на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Варна. На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество и бъдещи съвместни дейности, свързани с подпомагане на практическото обучение и допълнителната професионална квалификация на нашите студенти.