Посещение на студенти от специалност „Транспортно строителство“ на строителен обект

На 11 ноември 2022 година студенти от специалност „Транспортно строителство“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, под ръководството на преподаватели от катедра „Транспортно строителство и съоръжения“, посетиха новостроящия се тунел № 2 по железопътната линия София-Пловдив, жп участък Елин Пелин-Костенец. Съоръжението е двупътно, с две отделни тръби и с проектна дължина 6 700 м, което го нарежда на първо място не само у нас, но и на Балканите.

Групата от ВТУ „Тодор Каблешков“ беше посрещната в базата във Вакарел, където беше проведен обстоен инструктаж, с оглед на безопасността по време на посещението в тунела.

При обиколката на тунела представители на Възложителя и Изпълнителя подробно запознаха групата с метода на строителство на съоръжението, технологията на изпълнение, използваните крепежни конструкции за укрепване на тунелния изкоп, геологията на масива, измерването на деформации, изпълнението на порталите, вентилацията по време на строителство и др.

Студентите проявиха интерес и зададоха допълнителни въпроси, които предизвикаха интересни дискусии.

Компаниите поканиха възпитаниците на ВТУ „Тодор Каблешков“ да проведат предстоящото им практическо обучение на строителния обект и ги запознаха с възможностите за започване на работа.