Дар от колеги от Тракийския университет в Одрин

Ректорът на Висшето транспортно училище проф. д-р Даниела Тодорова получи сантиментален подарък от колеги от Тракийския университет в Одрин, Турция. Д-р Селчук Дуранлар й връчи красиво рамкирана снимка на църквата „Св. Йоан Предтеча“ в гр. Габрово, където първоначално е бил погребан нашият патрон Тодор Каблешков. В двора на църквата е поставена паметна плоча на мястото, където костите на героя престояват седем години, преди да бъдат преместени през септември 1883 г. в родната му Копривщица.

Снимката е направена от г-н Мурат Юстюрк, служител в Тракийския университет, който заснема църквата и паметната плоча при посещението си в гр. Габрово.