Висока оценка от МОН

В началото на седмицата във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ се получи резултатът от оценката на втората година от изпълнението на задълженията на ректора по договора за управление и политиката за развитие на ВТУ, утвърдена от министъра на образованието и науката. И тази година оценката, която Министерство на образованието и науката поставя, е 3,90 при максимална стойност 4. Този резултат за поредна година доказва, че трудът на цялата академична общност, неуморните усилия на ръководство, преподаватели и служители да вършат работата си по най-добрия начин, да издигат престижа на Висшето транспортно училище и да подготвят специалисти за транспортния сектор с безкомпромисни професионални качества, дават своите плодове, които получават отличната оценка както на студентите и работодателите, така и на ресорното министерство.

Академичното ръководство изказва своята благодарност на всички, които с професионализма, експертизата и постоянството си допринасят за развитието, просперитета и авторитета на транспортната алма-матер на България.

Пожелаваме си следващите 100 години от историята на ВТУ „Тодор Каблешков“ да бъдат изпълнение с все по-добри резултати и все повече признание от широката общественост!