Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

VI Международна научна конференция „ТСТТ-2022”

октомври 5, 2022 @ 8:00 am - октомври 7, 2022 @ 5:00 pm

ФАКУЛТЕТ

„ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА“

има удоволствието да ВИ ПОКАНИ НА

VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА – 2022”

която ще се проведе на
5 – 7 октомври 2022 г., в кампуса на ВТУ „Тодор Каблешков“ – София


ОБЩА ПРОГРАМА


ПОКАНА

Български Английски Руски

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Ефективен, безопасен и екологосъобразен транспорт
 • Транспортна инфраструктура
 • Земна основа, фундиране и подземно строителство
 • Строителни материали, изделия и технология на производството им
 • Автомобилна, железопътна техника и метрополитен
 • Подемно-транспортни и строителни машини
 • Механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работи
 • Транспортно образование, механика и математика

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 1. Заявка за участие до 27.05.2022 г. на e-mailtcttconference@vtu.bg или conference_tctt@abv.bg.

Заявката да включва: заглавие на доклада, автор(и), e-mail, организация, адрес, държава, ключови думи, разширена анотация (резюме с обем от 1300 до 1500 символа), оформена съгласно изискванията: https://mtc-aj.com/articles.htm,  Пример: Primer2013.doc.

 1. Докладите да бъдат изпратени на e-mail: tcttconference@vtu.bg или conference_tctt@abv.bg в максимален обем до 6 страници, оформени съгласно изискванията: https://mtc-aj.com/articles. htm, Primer2013.doc.
 2. Участниците ще получат потвърждение за включването на докладите им в Програмата на конференцията до 12.09.2022 г.
 3. Докладите ще бъдат рецензирани и публикувани в научното електронно списание „Механи-ка, Транспорт, Комуникации”, индексирано в следните световноизвестни бази данни с научна информация: ROAD, Google scholar, Scientific Indexing Services, ERIH PLUS, J-gate.
 4. Регламентът за представяне на доклад е до 20 минути. На конференцията ще бъдат осигурени необходимите технически средства.
 5. Работни езици на конференцията: български, английски, руски.
 6. Такси за правоучастие:
  – Участие с един доклад – 120 лв. за български участници и 60 EUR за чуждестранни участници;
  –  В деня на регистрация – 150 лв. за български участници и 75 EUR за чуждестранни участници;
  – Участие за всеки следващ доклад по 60 лв. за български участници и 30 EUR за чуждестранни участници;
  –  За съавтори и придружаващи лица – 60 лв.;
  –  За докторанти и млади учени – 50 лв.;
  –  Презентации на фирми – 600 лв.;
  – Таксата за доклад, който няма да бъде представен, но ще бъде отпечатан в списание „Механика, Транспорт, Комуникации” след рецензиране е 80 лв. или 40 EUR.

ВАЖНИ СРОКОВЕ

27.05.2022 г. – изпращане на заявки за участие със заглавие и анотация на доклада на e-mail: tcttconference@vtu.bg или conference_tctt@abv.bg

03.06.2022 г. – потвърждаване за приетите анотации

02.09.2022 г. – изпращане на пълния текст на докладите съгласно изискванията за оформянето

30.09.2022 г. – заплащане на такса за правоучастие в касата на ВТУ „Тодор Каблешков” или по банков път по сметка:

– в лева:   БАНКА: БНБ ЦУ

IBANBG48BNBG 9661 3100 1282 01

BICBNBGBGSD

ТИТУЛЯР: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” – за международна научна конференция  на Факултет „ТСТТ – 2022”

– в евро:   БАНКА: БНБ ЦУ

IBANBG16BNBG 9661 3400 1282 43

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Председател:
проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова
Ректор на ВТУ „Тодор Каблешков”

 

 

Зам. председател:
доц. д-р инж. Миряна Евтимова
Декан на факултет „ТСТТ”

Членове:

Николай Събев – Министър на транспорта и съобщенията
Гроздан Караджов – Министър на регионалното развитие и благоустройството
проф. д-р инж. Николай Георгиев – ВТУ „Тодор Каблешков” – София
проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръстанов – ВТУ „Тодор Каблешков” – София
доц. д-р инж. Илия Андонов – ВТУ „Тодор Каблешков” – София
проф. д-р инж. Валентин Николов – ВТУ „Тодор Каблешков” – София
доц. д-р инж. Веселин Стоянов – ВТУ „Тодор Каблешков” – София
доц. д-р инж. Борис Петков – ВТУ „Тодор Каблешков” – София
проф. дтн инж. Ненчо Ненов – ВТУ „Тодор Каблешков” – София
проф. дн инж. Светослав Николов – ВТУ „Тодор Каблешков” – София
проф. д-р инж. Стоян Братоев – дхк на ВТУ „Тодор Каблешков” – София
доц. д-р инж. Венцислав Василев – Технически университет – София
доц. д-р инж. Евгени Димитров – Технически университет – София
доц. д-р инж. Кирил Велков – Технически университет – София
проф. д-р инж. Стойо Тодоров – УАСГ – София
проф. дин инж. Николай Михайлов – УАСГ – София
проф. д-р инж. Драган Петрович – Факултет по машиностроене и строителство – Кралево, Сърбия
Проф. д-р Зоран Чекеревац, УНИВЕРСИТЕТ „МБ“, Белград, Сърбия
проф. д-р инж. Зоран Бундало – Висше железопътно училище – Белград, Сърбия
проф. д-р инж. Душан Стаменкович – Машиностроителен факултет – Ниш, Сърбия
проф. д-р инж. Зденек Дворак – Жилински университет – Жилина, Словакия
проф. д-р Ясмина Буневска-Талевска – Университет „Св. Климент Охридски” – Битоля, Северна Македония
проф. Василис Циантос – Технологичен институт за Източна Македония и Тракия – Кавала, Гърция
д-р инж. Златин Крумов – Генерален директор, ДП НК „Железопътна инфраструктура”
инж. Иво Янакиев – Изпълнителен директор, ТСВ ЕАД
Спасена Генчева – Управител – финансов директор на ХАЙКАД ИНФОТЕХ ЕООД
инж. Иво Гаджов – Управител на „Инфраконструкт“ ООД
д-р инж. Иван Ганчев – Ивкон комерс ООД

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
доц. д-р инж. Румен Иванов

Зам. председатели:
гл. ас. д-р инж. Невена Бабунска-Иванова
гл. ас. д-р инж. Илия Мрянков

Секретари:
Теменужка Митова
Маргарита Нейчева
Валери Николов
инж. Даниела Милушева

Технически сътрудници:
Филиз Мурад, студент
Даниел Петков, студент

ЗА КОНТАКТИ:

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, София, 1574, ул. „Гео Милев” 158, https://www.vtu.bg/

Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта”
(+359 2) 9709 441; (+359 2) 9709 396; (+359 2) 9709 336; (+359 2) 9709 362
e-mail: tcttconference@vtu.bgconference_tctt@abv.bg

доц. д-р инж. Румен Иванов – (+359 2) 9709 287; rivanov@vtu.bg
гл.ас. д-р инж. Невена Бабунска-Иванова – (+359 2) 9709 287; babunska@vtu.bg
гл.ас. д-р инж. Илия Мрянков – (+359 2) 9709 432; iliamr@vtu.bg

Details

Start:
октомври 5, 2022 @ 8:00 am
End:
октомври 7, 2022 @ 5:00 pm
Event Category:

Organizer

Ф ТСТТ