Участие в кандидат-студентски борси

В периода 11-15 ноември 2023г. колеги от Учебен отдел и кабинета на ректора участваха в няколко събития в различни градове, насочени към бъдещи кандидат-студенти, на които випускниците от местните гимназии получиха подробна информация за специалностите, които могат да изучават във ВТУ, както и условията за кандидатстване, обучението и реализацията след завършване на висше образование.

ВТУ бе представено на информационна кампания в гр. Дупница под надслов “Училището свърши, сега накъде?”, организирана от Ротаракт клуб Дупница,  форума „Висше образование – да успееш в България“, организиран от ЦПЛР-ОДК гр. Перник и „Панорама на университетите“ в Благоевград, организирана от община Благоевград и Центъра за личностно и творческо развитие на децата.