Участие в кандидат-студентска борса в Плевен

На 29.02-1.03..2024г. представители на ВТУ участваха в изложение на български университети и колежи под наслов „Избирам да уча и остана в България“, в гр. Плевен. Общо 24 висши училища от страната участваха в изложението, организирано от община Плевен за втора поредна година. Десетки ученици, завършващи средно образование, посетиха форума, за да научат повече за предлаганите специалности и възможностите за продължаване на образованието им. Випускниците от местните гимназии получиха подробна информация за специалностите, които могат да изучават във ВТУ, както и условията за кандидатстване, обучението и реализацията след завършване на висше образование.