Тест по математика за кандидат-студенти

Уважаеми кандидат-студенти,

На 04.09.2023 г. /понеделник/  от 9.00 ч. ще се  проведе тест по математика за попълване на незаети свободни места за ОКС „бакалавър“.

Тестът по математика е задължителен за кандидат-студенти, завършили средно образование преди 2008 г.

За повече информация: тел. 02 97 09 230 и  02 97 09 333.