Събитие за мултиплициране на резултатите от проект по програма Еразъм+

На 28.11.2023 г.  в Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в София се проведе последното събитие в рамките на проект по програма Еразъм +  за представяне на резултатите пред учители, ученици и други заинтересовани страни от сектора. Участниците проявиха голям интерес и се включиха в семинара-дискусия.

ВТУ „Т. Каблешков“ е партньор в проект по програма Еразъм+ в областта на професионалното образование с акроним 3D4Auto – „Модули за обучение по 3D принтиране за автомобилни технологии, съвместими с ECVET“ (2021-1-SK01-KA220-VET-000034617). В него участват партньори от Словакия – координатор, Австрия, Португалия, Гърция, Италия и Турция. Проектът продължи 24 месеца и завършва на 30.11.2023 г. Основните целеви групи, към които е насочен проектът, са: обучители в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) с акцент върху преподавателите по автомобилни технологии и транспорт; директори на училища в ПОО и преподаватели – тези, които участват в разработването и прилагането на образователни програми. ВТУ „Т. Каблешков“ участва в разработването на учебна програма с включени тематични модули, видео уроци, тестове и други помощни материали, свързани с политики за 3D принтиране в ПОО.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.