Студентски научен семинар „ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ В ЛОГИСТИКАТА ‘22“

На 15.12.2022г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе Студентски научен семинар на тема „ТРАНСПОРТНИ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНИДЖМЪНТ В ЛОГИСТИКАТА ‘ 2022“,  организиран от катедра „ТОУТ“, факултет „ТМ“. Събитието беше открито и ръководено от ръководител-катедра и председател на научния комитет проф. д-р инж. Мирена Тодорова. На събитието присъства Деканът на факултет „Транспортен мениджмънт“ – доц. д-р инж.-икон. Юлия Варадинова, която поднесе приветствие към участниците в научния семинар. От името на ръководството тя изказа подкрепа към студентите за участието им в научно-изследователски инициативи като семинара на катедра „ТОУТ“ и ги поздрави за участието им в първия такъв форум на катедрата след ковид пандемията.

На студентския семинар присъстваха студенти от различни специалности, членовете на научния и организационен комитет и преподаватели. Бяха изнесени следните доклади от студентите:

  • „Инфраструктурна компания във водния сектор“, Тодор Гълъбов, „ИМ“, ОКС „Бакалавър“;
  • „Логистика за онлайн магазини“, Кирил Димитровски, „ТУТ”, ОКС „Бакалавър“;
  • “Кандидатстване, изпълнение и управление на проекти от общинската администрация”, Недялка Ангелова, „УП“, ОКС „Магистър“;
  • „120 години електротранспорт в София“, Емил Иванов, „ТМЛ“, ОКС„Магистър“;
  • “Паркиране и мобилност”, Виктор Гоцев, „ТУТ”, ОКС „Магистър“;
  • “Анализ на текущото състояние на безопасността в железопътния транспорт“ , Борислав Белев, „ТМЛ”, ОКС „Магистър“;
  • „Осигуряване движението на влаковете в метрополитен“, Стела Бързоева и Мария Найденова, „ТУТ”, ОКС „Магистър“;
  • “Анализ на железопътните превозвачи и наличния тягов подвижен състав по обслужване на маневрената и влакова работа в индустриални зони”, докторант инж. Цветан Александров.

Студентите направиха представяне на разработките си, като след това отговориха на въпросите на публиката и присъстващите преподаватели.

Ръководителят на катедра „ТОУТ“ проф. д-р инж. М. Тодорова връчи на всички участници с доклади в Студентския научен семинар Сертификати за участие.