Студенти от специалност „Електромобили“ на посещение в завод „Милара Интернешънъл”

Във връзка с обучението на студентите от специалност „Електромобили” – ОКС “Бакалавър” и докторанти посетиха завод „Милара Интернешънъл” ООД, гр. Пловдив, където разгледаха производствения процес на електрически транспортни средства и се запознаха с методите за тяхното изпитване. Студентите бяха придружени от доц. Любомир Секулов, гл. ас. Илко Търпов, ас. Петко Костадинов и ас. Диляна Мицева, преподаватели в катедра „ЕЕТ”.