СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

На 5 януари 2024 г. бе подписано споразумение за сътрудничество между ВТУ „Тодор Каблешков“ и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Ректорът проф. д-р Даниела Тодорова и инж. Екатерина Асенова, изпълнителен директор на агенцията, потвърдиха с подписите си своето желание двете организации да си сътрудничат с цел създаване на възможности за професионална реализация на младите хора и повишаване на тяхната информираност по отношение на трудовите им права. На подписването присъстваха и двамата зам.ректори на ВТУ проф. д-р Красимир Кръстанов и проф. д-р Николай Георгиев.

Инж. Асенова изяви готовност „Главна инспекция по труда“ да провежда сред студентите информационни кампании за трудовите им права, да предоставя обяви за работа, свързани със свободни позиции в инспекцията и да участва в мероприятия, организирани от университета, насочени към професионалната реализация на студентите.

.

ИА „Главна инспекция по труда“ е сред най-старите институции в България, създадена през 1907 г., и осъществява цялостен контрол върху спазването на трудовото законодателство във всичките му икономически дейности, както и специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с трудовата мобилност и трудовата миграция, с насърчаването на заетостта, включително и тази на младите хора.