Рейтинг на висшите училища в България за 2023г.

Рейтингът на висшите училища в България за 2023г. отново отрежда високи позиции за ВТУ „Тодор Каблешков“, като в професионалните направления „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“ и „Електротехника, електроника и автоматика“ заемаме трето място е класацията. Това е показателно за качеството на обучението на инженерно-технически и икономически специалисти, което нашият университет предлага на своите студенти, отстоявайки авторитета си, наложен с десетилетия.