Работна среща с ръководството на Китайски културен център – София

На 17 октомври във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе работна среща между ръководствата на Висшето транспортно училище и Китайския културен център в София. От страна на ВТУ в срещата участваха ректорът проф. д-р Даниела Тодорова, заместник-ректорите проф. д-р Красимир Кръстанов и проф. д-р Николай Георгиев и председателят на Съвета по качество доц. д-р Нина Гергова. Китайският културен център беше представен от директора господин Хун Хай и госпожа Джина Билалева. Господин Хай е и официален представител на Община Нинбо, КНДР в България.

Целта срещата беше да се обсъдят възможностите за сътрудничество между ВТУ „Тодор Каблешков“ и университети и образователни институции в Община Нинбо. По-конкретно беше разгледано възможно партньорство с Zhejiang Wanli University във връзка с предстоящ проект на университета, изследващ Пътя на коприната.

От своя страна ректорското ръководство запозна господин Хай с дългогодишните партньорства на ВТУ с китайски университети, съвместните научно-изследователски проекти и докторантски програми и организирането на международни научни форуми.