Работна среща с гости от Тракийския Университет в гр. Одрин

На 23.12.2022 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе среща между наши преподаватели и колеги от Тракийския Университет в гр. Одрин, Турция. Гостите доц. д-р инж. Динчер Акал, д-р инж. Ташкън Тез и инж. Бехлюл Карадениз бяха посрещнати от ректора проф. д-р Даниела Тодорова. В срещата участваха проф. Красимир Кръстанов- зам. ректор по научноизследователската и международна дейност, деканите на трите факултета – проф. Георги Павлов, доц. Юлия Варадинова и доц. Миряна Евтимова, както и доц. д-р инж. Любомир Секулов от катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“. Обсъдиха се възможности за бъдещо сътрудничество между двата университета.